Badania marketingowe w branży FMCG

FMCG to inaczej produkty szybko zbywalne, które sprzedawana są często i po dość niskich cenach. Są to m.in. artykuły spożywcze, w przypadku których konkurencja na rynku jest duża i które cechują się niską marżą. Ze względu na specyficzne cechy tego typu produktów, tak dużą rolę odgrywają w tym segmencie badania marketingowe. Jakie są dokładnie ich korzyści i dlaczego warto okresowo je realizować?

 

Specyfika branży FMCG

 

Do produktów wchodzących w zakres sektora FMCG zalicza się poza produktami spożywczymi również napoje bezalkoholowe i alkohole, a także kosmetyki oraz wyroby tytoniowe. Cechują się one m.in. niską ceną, wysoką dostępnością oraz produkowaniem na masową skalę, co również ma wpływ na finalną cenę.

W branży tej dodatkowo istnieje bardzo duża konkurencja, jest ona bowiem wysoce dynamiczna oraz elastyczna. Ostatnia cecha przejawia się w tym, że przedsiębiorstwa w niej działające muszą bardzo szybko reagować na zmiany, a także na bieżące oczekiwania klientów.

 

Badania marketingowe w branży FMCG

 

Wszystkie cechy wyróżniające branżę dóbr szybko zbywalnych sprawiają, że podmioty w niej działające szczególnie chętnie korzystają z badań marketingowych. Dzięki nim mogą dowiedzieć się:

  • jakie są bieżące potrzeby konsumentów,
  • jaka jest elastyczność cenowa w danej kategorii produktów (informacja niezbędna zwłaszcza, gdy firma dopiero planuje wejść do danej kategorii artykułów),
  • dlaczego firma notuje spadki sprzedaży względem najbliższych konkurentów,
  • czy planowana koncepcja produktu ma szansę na odniesienie rynkowego sukcesu.

Poprzez badania marketingowe przedsiębiorstwa z branży FMCG sprawdzają również na grupie docelowej koncepty przekazów reklamowych. Jest to bardzo ważne, bowiem budżety reklamowe w tym sektorze są duże, dlatego też firmy muszą upewniać się, że planowane działania przyniosą pożądany skutek.

Takie badania marketingowe FMCG można przeprowadzić online poprzez stronę Badanie-Opinii.pl, na której zarejestrowanych jest ponad 150 tys. respondentów i liczba ta stale wzrasta.

 

Korzyści z badań marketingowych w branży FMCG

 

Wiadomo już, czego przedsiębiorstwa z branży FMCG mogą dowiedzieć się dzięki badaniom marketingowym. Jakie są jednak bezpośrednie korzyści wynikające z ich przeprowadzania?

  • Zyskanie przewagi konkurencyjnej nad najbliższymi rywalami.
  • Ograniczenie ryzyka strat finansowych wynikających z wprowadzenia nierentownych produktów.
  • Ograniczenie ryzyka strat finansowych wynikających z wprowadzenia nieskutecznych przekazów reklamowych.
  • Znalezienie rynkowych nisz.
  • Opracowanie skuteczniejszej strategii cenowej.

Korzyści są jak widać duże, dlatego też badania marketingowe w tej branży są okresowo powtarzane, zaś wiedza z nich płynąca jest stale poddawana analizie.

Badania marketingowe to dla przedsiębiorstw branży FMCG niemalże codzienność. To bowiem dzięki nim mogą one budować strategie, które pozwolą na konkurowanie w tym jakże dynamicznym oraz wysoce elastycznym sektorze. Na szczęście realizacja takich badań jest obecnie łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a wszystko to dzięki platformie Badanie-Opinii.pl służącej do przeprowadzania ankiet online.