Tag: ankiety online (6)

Ankiety CAWI i panele online

W ostatnim czasie coraz popularniejszą techniką badawczą stają się badania internetowe, czy też ankiety CAWI (Computer Assisted Web Interview). Wiąże się to oczywiście z tym, że coraz więcej osób ma dostęp do Internetu i nie są to już tylko przedsiębiorcy, uczniowie i studenci. Teraz z Internetu korzystają różnorodne grupy społeczne, ludzie w różnym wieku i bardzo różnorodnych zainteresowaniach. W tym samym czasie wzrasta aktywność firm w dziedzinie marketingu. A badania internetowe są doskonałym narzędziem badań rynku i opinii i przede wszystkim badań marketingowych. Dzięki nim firmy badawcze mogą zaoszczędzić czas i pieniądze i otrzymać materiał bardziej wiarygodny niż ten zbierany za pośrednictwem ankieterów. A internauci mogą zarobić przez Internet.

 

Wypełnianie ankiet za pieniądze
W celu zaangażowania się w taką aktywność, jaką jest wypełnianie ankiet przez Internet, należy zarejestrować się w jednym, bądź też kilku, panelach płatnych ankiet online. Takie portale, czy też panele, powstają zwykle jako aplikacje najlepszych firm badawczych obecnych na polskim rynku. Są administrowane przez poważne instytucje i dlatego można im ufać. Tym niemniej, należy zachować przynajmniej minimum środków ostrożności, ponieważ niestety w Internecie zdarzają się oszustwa i próby wyłudzania danych. Przede wszystkim należy więc sprawdzić, czy panel online rzeczywiście należy do konkretnej firmy. Można przejrzeć jej stronę internetową i zadzwonić do biura w celu uzyskania potwierdzenia. Można też sprawdzić fora badawcze.

Po przejściu procesu rejestracji zaczyna się otrzymywać maile z zaproszeniami do udziału w konkretnych projektach i wypełnianie płatnych ankiet. O tym, czy zasiadać do wypełniania ankiety, czy nie, decydują sami paneliści na podstawie tematyki ankiety, jej długości, stopnia skomplikowania, liczby punktów, jaką można za nią zdobyć. Ponieważ za wypełnianie ankiet otrzymuje się punkty, a te można potem przekształcać w pieniądze bądź też nagrody rzeczowe.

 

Bycie aktywnym respondentem
Na początku zdecydowanie najbardziej opłaca się wypełnianie wszystkich ankiet. Później, wraz z nabywanym doświadczeniem, można z niektórych rezygnować, jednak w każdym z tych przypadków podstawą dla panelistów powinno być nie tylko otrzymywanie punktów, ale też zdobywanie doświadczenia. Wyrażanie swoich opinii, zapoznawanie się z rodzajami pytań, kształtem różnych kwestionariuszy, tematyką badawczą, może wpłynąć na podniesienie atrakcyjności panelisty na rynku pracy i niekoniecznie chodzi tu tylko o zatrudnienie w firmie badawczej. Co więcej, jeśli internauta jest aktywnym respondentem, może zdecydować się na bycie ankieterem, później moderatorem wywiadów, może też zainteresować się stworzeniem własnej firmy zajmującej się badaniem rynku i opinii.


Program do ankiet


Program do ankiet, który pozwoli Ci poznać opinie swoich klientów
Zadowolenie Twoich klientów to kwestia, którą powinieneś potraktować priorytetowo. Jeżeli zawiedziesz ich oczekiwania, wtedy możesz się narazić na biznesową katastrofę. Klienci nie tylko odejdą do konkurencji, lecz jednocześnie podzielą się negatywną opinią ze swoimi znajomymi. Nie dopuść do tego. Stale monitoruj poziom ich satysfakcji i w porę reaguj w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu zapewnisz swojej firmie stały rozwój i wzrost osiąganych przez nią zysków

 
Dlaczego warto nawiązać z klientem dialog?
Klienci będą zdecydowanie bardziej skłonni do tego, żeby Ci zaufać, jeżeli pokażesz, że ich zadowolenie jest dla Ciebie ważne. Pytaj ich zatem systematycznie o to, czego im jeszcze brakuje, które potrzeby nie zostały w dalszym ciągu zaspokojone. Trzeba mieć na uwadze, że rozczarowany klient nie zawsze zgłosi zażalenie. Po prostu zacznie kupować w innym miejscu, a Ty nawet się o tym nie dowiesz. Zorientujesz się dopiero w momencie, kiedy osiągane przez Ciebie zyski zaczną spadać. Pamiętaj również, że niezadowolenie klientów wpływa na osłabienie wizerunku Twojej firmy. Wówczas nawet wielotysięczne inwestycje w reklamę mogą okazać się nieefektywne. Dbaj nie tylko o same produkty i ich otoczkę marketingową, lecz ponad wszystko o wysoką jakość obsługi.
 
Metody badania opinii klientów
Istnieje wiele metod badania poziomu satysfakcji klientów, niemniej najlepszym na to sposobem jest zastosowanie ilościowej ankietyzacji. Możesz skierować do nich papierowe kwestionariusze, jednak w takim przypadku narażasz się na żmudny i czasochłonny proces kodowania odpowiedzi oraz analizy danych uzyskanych na ich podstawie. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest bez wątpienia realizacja badań ankietowych z użyciem nowoczesnej aplikacji. Program do ankiet pozwala dokonać szybkich pomiarów internetowych, a wyniki badania automatycznie generują się w postaci graficznych raportów. Dzięki temu zdołasz już po kilku dniach od rozpoczęcia pomiarów uzyskać materiał gotowy do zaprezentowania na spotkaniu z przedstawicielami zarządu.

 

Aplikacja SurvGo – innowacyjne narzędzie do badania satysfakcji
W ostatnich miesiącach miało miejsce pojawienie się na rynku nowatorskiego oprogramowania do badań opinii klientów. System SurvGo – bo o nim mowa, zdążył już sobie zdobyć uznanie setek klientów. Wszystko to za sprawą jego wyjątkowo prostej, intuicyjnej obsługi. Ankietę jest w stanie bez problemu stworzyć nawet osoba, która do tej pory nie miała jeszcze jakiejkolwiek styczności z badaniami ankietowymi. Mamy także możliwość skorzystania z gotowych wzorów pytań kwestionariuszowych. Ich dostosowanie zajmie nam chwilę, po czym możemy już uruchomić pomiar w grupach swoich klientów.

 

Podsumowanie
Monitoruj zatem na bieżąco opinie swoich klientów i dbaj o to, aby ich satysfakcja znajdowała się na możliwie jak najwyższym poziomie. Nawiązanie dialogu z docelowymi odbiorcami Twojej oferty szybko przełoży się na korzyści wizerunkowe oraz wzrost lojalności klientów. Błyskawicznie zauważysz, jak osiągane przez Twoją firmę zyski ze sprzedaży rosną.


Panel do zadań specjalnych

Mówiąc o konsumentach należy podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze nastawieni są oni na ciągłe zmiany, a po drugie lubią gromadzić się w jednym miejscu.

Stąd też realizując procesy badawcze warto zwrócić uwagę na panele badawcze, które umożliwiają systematyczne zapoznawanie się z opiniami klientów. To zaś przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku marki w społeczeństwie oraz dostosowanie swojej oferty do wymagań jej odbiorców.

 

Metoda otwierająca się na nowe

Wśród największy zalet takich paneli wymienić można:

 • możliwość przeprowadzenia całego badania online;
 • obniżenie potrzebnych kosztów na realizację badania;
 • objęcie użytkowników paneli systemem motywacyjnym;
 • szybka analiza pozyskanych danych.

Wszystko to sprawia, że panel badawczy postrzegany jest jako jedno z najbardziej komfortowych narzędzi badawczych. Tym samym dają one szansę na stosunkowo szybkie i efektywne przeprowadzenie procesu, co wpłynie na osiągane wyniki i stopień realizacji celów rozwojowych.

 

Narzędzia z widokiem na przyszłość

Duży wybór narzędzi badawczych pozwala na dobranie takiej metody, która przyczyni się do wydobycie wszelkich potrzebnych informacji, a przy tym da szansę do wprowadzenia rozwiązań, które:

 • będą stanowić silną podstawę do realizacji obranych celów;
 • uwzględnią tak aktualną sytuację, jak i zmiany, które mogą mieć miejsce;
 • wpłyną na zrozumienie swojej pozycji wobec konkurencji;
 • usprawnią proces podejmowania decyzji.

 

Zalety, zalety, zalety...

Z pewnością panel badawczy jest narzędziem, które warto zastosować, jeśli:

 • odbiorcy badania będą w stanie wypełnić ankietę online;
 • zwraca się uwagę na komfort i prawdomówność badanych;
 • ważny jest krótki czas badania i jego niska cena.

W szczególności należy zwrócić uwagę na system motywacyjny, którym obejmowanie są użytkownicy paneli. Wypełniając ankiety otrzymują oni odpowiednią ilość punktów, które następnie można zamienić na konkretne nagrody.


Proces gotowy na prawdziwe wyniki
Przede wszystkim narzędzie to pokazuje jak ważne jest dobranie odpowiedniego narzędzie do celu badania, który powinien uwzględniać także grupę osób. Źle dobrane narzędzie może przyczynić się do otrzymania zafałszowanych wyników. Tak samo jest w przypadku panelu badawczego – jeśli narzędzie to zostanie zastosowane w obrębie osób, które nie posiadają odpowiednio wysokich kompetencji to wyniki niestety będą wątpliwe. Stąd tak ważny jest etap, na którym ustala się cel badania, nad którym pracuje się w ciągu całego procesu badawczego.


Proces badawczy nakierowany na zadowolenie

Podejmując działania nakierowane na zbadanie poziomu zadowolenia należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z czynników, które kształtują dane zjawisko. Warto zwrócić tutaj uwagę na istnienie tak bodźców pozytywnych, jak i negatywnych. Poprzez realizację badania satysfakcji pracowników można te czynniki wskazać, a co najważniejsze zbadać.

 

Realizować wspólne cele

Można ponadto powiedzieć, że podejmowane działania w dziedzinie badań satysfakcji pracowników pozytywnie wpływają na:

 • wskazanie działań, które warto wprowadzić, aby osiągnąć sukces;
 • realizację potrzeb pracowników;
 • wprowadzanie usprawnień, które są oczekiwane przez pracowników;
 • wyeliminowanie bodźców negatywnie wpływających na zadowolenie z pracy.

Jednocześnie można powiedzieć, że dzięki zbadaniu stopnia zadowolenia można osiągać cele, które będą wspólne zarówno dla pracowników, jak i firmy. Jest to możliwe dzięki właściwemu rozpoznaniu potrzeb oraz oczekiwań pracowników oraz znajomości misji danej firmy.

 

Kwestionariusz nastawiony na działanie

Jednak decydując się na realizację projektu nakierowanego na tego typu badania należy najpierw określić kryteria oddziałujące na poziom satysfakcji. W tym celu można przeprowadzić moderowane rozmowy z pracownikami danej firmy, czyli tak zwane zogniskowane wywiady grupowe. Pozwoli to na:

 • poprawną budowę kwestionariusza;
 • uwzględnienie specyficznych cech firmy w kwestionariuszu;
 • odniesienie się do pozyskanych ocen.

Przy czym zawarte w narzędziu pytania powinny odnosić się oceny postrzegania danej sytuacji z uwzględnieniem oczekiwań, a nie zaś do samej satysfakcji.

 

Satysfakcja o wielu twarzach

Odnosząc się do zadowolenia z pracy należy traktować je jako reakcję psychiczną, ale co ważne, o charakterze indywidualnym. Oznacza to, że każdy z pracowników danej firmy różni się stopniem zadowolenia z wykonywanej pracy. W związku z realizowanymi badaniami satysfakcji pracowników należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • dominujące uczucia pracownika;
 • ocena i sądy wydawane na temat własnej pracy;
 • samopoczucie i odczucia emocjonalne;
 • postawa przyjmowana wobec pracy;
 • równowaga między potrzebami pracownika i ich zaspokojeniem;
 • realizacja oczekiwań.

 

Cel: zmienić na lepsze

Reasumując można powiedzieć, iż procesy badawcze nakierowane na zrozumienie zachodzących zjawisk np. w środowisku pracy powinny odnosić się przede wszystkim do konkretnych przesłanek. Same badania satysfakcji pracowników dają szansę na rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz stanowią impuls do jej poprawy.

 


Realizacja celu badawczego z zastosowaniem metody CATI

Przeprowadzając procesy badawcze, warto korzystać z innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie jakości pozyskiwanych danych, a tym samym przekładają się na przedstawienie wiarygodnych wyników końcowych w postaci raportu. Jedną z takich metod jest badanie CATI, czyli wywiad telefoniczny realizowany ze wspomaganiem komputerowym.

 

Kiedy stosuje się metodę CATI?

Ankieter przeprowadzając wywiad telefoniczny metodą CATI, zyskuje narzędzie, które pozwala mu na przeprowadzenie ankiety w sposób uporządkowany i kompletny. Dzięki zastosowaniu wspomagania komputerowego niemożliwym jest przejście do kolejnego pytania bez wprowadzenia do systemu odpowiedzi podanej przez badanego. Badacze wykorzystują tę metodę, gdy:

 • chcą pozyskać respondentów w różnym przedziale wiekowym;
 • zależy im na uzyskaniu zrozumiałych odpowiedzi (objaśnionych oraz uzasadnionych);
 • chcą wyeliminować możliwość pominięcia pytania bądź np. udzielenia wymijającej odpowiedzi;
 • ważny jest dostęp do przeprowadzonych rozmów w celu ocenienia ich jakości lub ponownego wysłuchania odpowiedzi ankietowanego.

 

Mocne strony metody CATI

Badanie CATI może zostać zastosowane w różnego typu projektach badawczych. Poczynając od tych zorientowanych na opiniach odbiorców, a kończąc na badaniach świadomości marki czy pozyskiwaniu ocen odbiorców w celu stworzenie efektywnej strategii rozwojowej. CATI umożliwia stosunkowo szybkie przeprowadzenie całości badania oraz wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, co następnie przekłada się na skrócenie czasu na analizę wyników. Co więcej metoda ta umożliwia:

 • szybkie i proste skontaktowanie się z próbą badawczą,
 • przeprowadzenie rzetelnego badania wśród osób, które czują się skrępowane fizyczna obecnością ankietera,
 • dotarcie do ściśle określonej grupy odbiorców zróżnicowanej, np. pod względem miejsca zamieszkania czy wieku.

 

Metoda, która w pełni wspiera osiąganie celów badawczych

Możliwości, które wiążą się z zastosowaniem metody CATI, sprawiają, że przeprowadzane badania cieszą się wysoką jakością, zaś wprowadzone rozwiązania na podstawie pozyskanych danych przynoszą zamierzone efekty. Rzetelnie zrealizowane badania CATI pozwalają osiągnąć cel badawczy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w ankiecie m.in. pytań sprawdzających, filtrujących oraz pogłębiających odpowiedzi ankietowanych. Co więcej w badaniu tym z powodzeniem można stosować zarówno pytania zamknięte i otwarte, jak i te związane ze skalowaniem odpowiedzi.


Ankiety online – szybka i uczciwa gotówka

Ankietyzacja online pozwala realnie zarabiać za pomocą sieci oraz w łatwy i szybki sposób. Agencje badawcze udostępniają panele do wypełniania ankiet o różniej tematyce badawczej. Dzięki zaangażowaniu respondentów pozyskują cenne dane, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia badań: marketingowych, badań opinii, badań społecznych i innych. Współpraca z panelami konsumenckimi długo funkcjonujących w branży badawczej agencji, takich, jak BioStat® daje pewność sfinalizowania deklaracji dotyczących wypłaty gotówki za wypełnione ankiety

 

Jak wygląda ankietyzacja? 

Ankiety online wypełnia się swobodnie poprzez panel do ankietyzacji Badanie-Opinii.pl. Zarejestrowanie się w systemie jest całkowicie darmowe. Opinie dziesiątek tysięcy respondentów, istotne ze względu na realizację projektów badawczych podejmowanych przez firmę BioStat® są gromadzone w zależności od aktualnych potrzeb badaczy. Jeśli pojawiają się ankiety dotyczące opinii pacjentów na temat stosowanych leków, oznacza to że akurat tego typu projekt badawczy jest realizowany. Na panelu Badanie-Opinii.pl można wypełniać ankiety online dotyczące nie tylko branży medycznej. Ciekawa tematyka badań dotyczy także m.in.: firm i produktów FMCG, edukacji i nauki, stylów życia Polaków itp. Aby zarabiać szybciej na panelu konsumenckim, warto uzupełnić wszystkie informacje na swój temat w początkowej fazie rejestracji profilu. Dzięki rzetelnym danym będziesz otrzymywać więcej ankiet dopasowanych do Twojego profilu demograficzno-społecznego.
 

System powiadamiania o kolejnych dostępnych ankietach umożliwia szybkie przejście respondenta do wypełniania formularzy. Paneliści otrzymują informacje o kolejnych ankietach na e-maila, za pomocą SMS-a lub przez powiadomienia z aplikacji mobilnej typu push. Każda aktywność w panelu jest punktowana. Nawet jeśli nie uda Ci się wypełnić całego formularza ankiety, to otrzymasz punkty za jego częściowe uzupełnienie.  
 

Gotówkę otrzymasz w momencie, gdy zdobędziesz określoną sumę punktów za zrealizowane ankiety online. Wtedy panel zintegrowany z płatnościami online udostępnia możliwość przelewu gotówki online, na konto respondenta. Pieniądze dotrą do panelisty w ciągu dwóch tygodni od zdobycia wymaganej puli punktów.

 

Stały dostęp do panelu

Zarabianie online przez panel Badanie-Opinii.pl jest możliwe przez urządzenia stacjonarne oraz mobilne ze stałym dostępem do Internetu oraz z systemem Android (poprzez aplikację). To rozwiązanie sprawia, że korzystanie z panelu jest łatwiejsze i wygodne dla respondentów korzystając przede wszystkim z urządzeń mobilnych. Brak ograniczeń pozwala szybciej zarabiać.  

 

Zarabiaj uczciwą gotówkę online, dzięki panelowi Badanie-Opinii.pl. Wypełniaj ankiety i zdobywaj punkty, które wymienisz na pieniądze!