Tag: badania marketingowe (3)

Badania marketingowe - skonsultuj się z klientem

Badania marketingowe oparte na konsultacjach z konsumentami

Czy zastanawiasz się, jak dotrzeć do konsumentów? Zmodyfikować produkty i usługi, aby osiągnąć wyższe zyski ze sprzedaży. Najlepiej zapytać konsumentów wprost. Jednak wykonanie tego zadania nie jest łatwe. Zapytanie fanów na czołowym portalu społecznościowym, może nie dać oczekiwanych efektów, ponieważ dotrzemy tylko do tych, którzy obserwują profil naszej marki. Jak inaczej dotrzeć do klientów? Odpowiedzią jest przeprowadzenie badań marketingowych.

 

Wysoka skuteczność badań marketingowych

Odpowiednie metody naukowe stosowane podczas realizacji badań marketingowych dla biznesu w różnorodnych sektorach umożliwiają pozyskanie wartościowych informacji wprost od klientów. Odbywa się to poprzez prowadzenie wywiadów IDI (indywidualnych wywiadów pogłębionych) oraz FGI (zogniskowanych wywiadów focusowych) z wybranymi przedstawicielami grupy docelowej.

 

Badania marketingowe Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® zakładają rozbudowane eksploracje opracowane pod kątem:

 • przygotowania narzędzia badawczego,
 • opracowania scenariusza badań,
 • realizacji eksploracji na etapie IDI oraz FGI,
 • analizy zebranego materiału jakościowego,
 • wykonania raportu z badań.

 

Respondenci od których chcesz pozyskać opinie są weryfikowani i dobierani ze względu na takie cechy, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • płeć, wiek, wykształcenie, miejsca zamieszkania,
 • doświadczenia i preferencje w zakresie wyboru towarów,
 • prowadzone style życia,
 • cechy społeczne i psychologiczne.
   

Badania marketingowe realizowane przez zespół specjalistów umożliwiają wydobycie ukrytych opinii, zakorzenionych w świadomości respondentów. Dzięki profesjonalnym narzędziom badawczym można urzeczywistnić:

 • weryfikację obecności produktów i usług w mediach,
 • przeprowadzenie segmentacji rynku,
 • badania sensoryczne i story board,
 • testowanie reakcji na działania promocyjne i reklamowe,
 • ilościowe badania sensoryczne typu CLT,
 • zbadanie oceny koncepcji nowych produktów i usług pośród konsumentów.

 

Co więcej w badaniach marketingowych ?

Badania marketingowe o charakterze jakościowym warto uzupełnić prostymi wywiadami telefonicznymi o charakterze ilościowym. Badania ankietowe w tej formie pomogą Ci przekłuć informacje z wywiadów na szeroką zbiorowość, a informacje w postaci statystyk liczbowych będą łatwiejsze w interpretacji.

 

Rekomendowana współpraca z klientami

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® podejmuje współpracę zarówno z przedstawicielami największych firm i instytucji z różnych sektorów prywatnych i publicznych. Pośród przeprowadzonych badań marketingowych znajdziemy te w zakresie: medycyny, turystyki, farmacji, produktów i usług żywieniowych i wiele innych. Sprawdź wysoką jakość działań specjalistów BioStat® i rozwijaj możliwości swojej firmy.
 

Skontaktuj się z Centrum Badawczo- Rozwojowym BioStat® i wybierz najodpowiedniejszy typ badań dla Twojej firmy.
 


Badania marketingowe. Pozycja lidera w branży

Dlaczego właściciele firm powinni prowadzić badania marketingowe? Czym one są? Warto najpierw odpowiedzieć na co mieści się pod nazwa badań marketingowych. Jest to zbiór technik, które stosuje się w celu gromadzenia informacji na temat doskonałego zrozumienia postaw i zachowań konsumentów, w celu projektowania lepszych strategii marketingowych.

 

Wysokiej jakości badania marketingowe

 

Badania rynkowe są cenne, gdyż bez nich nie byłoby możliwe rozumienie postaw i zachowań konsumenckich. Ogólne podejrzenia dotyczące konsumentów mogą nie zostać potwierdzone w trakcie badań, do których dane gromadzone są w trakcie rzetelnych badań – ilościowych lub jakościowych.

 

Skupiając się na konsumentach otrzymasz takie informacje jak:

 

 • ich cechy charakterologiczne,
 • zmienne niezależne dotyczące konsumentów – płeć, wiek, miejsce pochodzenia,
 • poziom wykształcenia,
 • zainteresowanie i hobby,
 • średnie zarobki odbiorców produktów i usług...
 • … i wiele innych cennych informacji.

 

Dzięki nim będziesz mógł elastycznie zarządzać: cenami produktów i usług, strategiami reklamowymi, promocjami i strategią ofertową, nową ofertą produktową, doborem rynków zbytu.

 

Nietrafione pomysły w zakresie marketingu często są wynikiem przeprowadzenia złej jakości badań lub amatorskich wniosków wyciąganych z pobieżnie analizowanych danych. Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo otrzymało rzetelne dane badawcze – sprawdź, efekty działań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Badania dla firm:

 

Badania marketingowe prowadzone dla firm w Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone są na wysokim poziomie. Eksperci BioStat przeprowadzili już ponad 2000 badań w branżach: FMCG, turystyce, sektorze publicznym, medycynie, farmacji, transporcie, bankowości.

 

Konsultacje z ekspertami i prowadzenie badań

 

Specjaliści BioStat® wykorzystują najlepsze, sprawdzone metody i techniki badawcze. Dzięki panelowi konsumenckiemu Badanie-Opinii z aktywnymi respondentami w liczbie 100 000 chętnie wypełniającymi kwestionariusze ankiet oraz platformą SurvGo™ pomagająca stworzyć wysokiej jakości kwestionariusze ankiet sprawia, że badania konsumentów są przeprowadzane szybko, a wyniki otrzymuje się w czasie rzeczywistym.

 

Badania marketingowe mogą także zostać przeprowadzone za sprawą tradycyjnych metod i narzędzi badawczych, tj:

 

 • ankiety telefoniczne, czyli CATI,
 • bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe, czyli PAPI,
 • ankietyzację poprzez kwestionariusz internetowy CAWI,
 • wspierane komputerowo kwestionariusze, czyli CAPI.

 

Poza wymienionymi metodami Centrum Badawczo-Rozwojowe przeprowadza także badania jakościowe oraz mieszane: Wywiady FGI i IDI oraz Analizę SWOT, desk research, studium przypadku.

 

Konsultuj swoje plany marketingowe z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Kontakt: +48 668 300 664 +48 32 42 21 707 , e-mail: biuro@biostat.com.pl


Zrozumienie badań marketingowych w celu przewidywania trendów rynkowych

Badania marketingowe mogą pomóc firmom przewidywać przyszłe trendy rynkowe. Zrozumienie tych badań pozwala firmom na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

 

Przewidywanie trendów rynkowych

Badania marketingowe dostarczają firmom cennych informacji na temat rynku, konkurencji, preferencji klientów i wielu innych czynników, które mogą wpływać na ich działalność. Te informacje mogą obejmować dane demograficzne, dane o zachowaniach konsumenckich, informacje o konkurencji, a także analizy trendów rynkowych.

Przewidywanie trendów rynkowych nigdy nie było łatwym zadaniem. Wymaga to dogłębnego zrozumienia rynku, a także umiejętności interpretacji danych zebranych w badaniach marketingowych. Firmy muszą być w stanie zinterpretować te dane i zrozumieć, jakie mogą być przyszłe trendy na rynku. Jednak przewidywanie trendów rynkowych to nie tylko obserwowanie obecnych zachowań konsumentów. Firmy muszą również brać pod uwagę szereg innych czynników, takich jak zmiany w technologii, polityce, społeczeństwie i środowisku, które mogą wpływać na przyszłe trendy. Dlatego firmy muszą stale monitorować rynek i przeprowadzać regularne badania marketingowe, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami.

 

Dostosowanie strategii biznesowej

Dostosowanie strategii biznesowej do przyszłych trendów to przede wszystkim proces ciągły. Firmy muszą stale monitorować rynek i przeprowadzać regularne badania marketingowe. Tylko i wyłącznie wtedy, przedsiębiorstwa będą mogły skutecznie tworzyć strategie, które będą ewoluować adekwatnie do pojawiających się zmian rynkowych. Badania marketingowe dostarczają cennych informacji na temat rynku, konkurencji, preferencji klientów i wielu innych czynników, które mogą wpływać na przyszłe trendy. Firmy muszą być w stanie zinterpretować te dane i zrozumieć, jakie mogą być przyszłe trendy na rynku. Warto zapamiętać, że samo przewidywanie trendów to nie wszystko. Firmy muszą również być w stanie dostosować swoje strategie biznesowe do tych trendów.

 

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej poprzez zrozumienie badań marketingowych

Jednym z kluczowych aspektów utrzymania przewagi konkurencyjnej jest zdolność do szybkiego reagowania na zmiany na rynku. Firmy, które są w stanie szybko dostosować swoje strategie biznesowe do zmieniających się warunków rynkowych, mają większe szanse na utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Badania marketingowe mogą pomóc firmom w tym zakresie, dostarczając im aktualnych i rzetelnych informacji na temat rynku. Na przykład badania marketingowe mogą pomóc firmie zrozumieć, jakie są obecne preferencje klientów, jakie są najnowsze trendy na rynku, jakie są strategie konkurencji, a także, jakie są potencjalne zagrożenia i możliwości na rynku. Zrozumienie informacji wynikających z przeprowadzonych badań marketingowych, pozwalają na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych, które mogą pomóc utrzymać przewagę konkurencyjną. Jednak zrozumienie badań marketingowych to nie tylko kwestia zrozumienia obecnych warunków rynkowych. To również kwestia zrozumienia, jak te warunki mogą się zmienić w przyszłości i jak firma może się do tych zmian dostosować.