Tag: badania marketingowe (2)

Badania marketingowe - skonsultuj się z klientem

Badania marketingowe oparte na konsultacjach z konsumentami

Czy zastanawiasz się, jak dotrzeć do konsumentów? Zmodyfikować produkty i usługi, aby osiągnąć wyższe zyski ze sprzedaży. Najlepiej zapytać konsumentów wprost. Jednak wykonanie tego zadania nie jest łatwe. Zapytanie fanów na czołowym portalu społecznościowym, może nie dać oczekiwanych efektów, ponieważ dotrzemy tylko do tych, którzy obserwują profil naszej marki. Jak inaczej dotrzeć do klientów? Odpowiedzią jest przeprowadzenie badań marketingowych.

 

Wysoka skuteczność badań marketingowych

Odpowiednie metody naukowe stosowane podczas realizacji badań marketingowych dla biznesu w różnorodnych sektorach umożliwiają pozyskanie wartościowych informacji wprost od klientów. Odbywa się to poprzez prowadzenie wywiadów IDI (indywidualnych wywiadów pogłębionych) oraz FGI (zogniskowanych wywiadów focusowych) z wybranymi przedstawicielami grupy docelowej.

 

Badania marketingowe Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® zakładają rozbudowane eksploracje opracowane pod kątem:

 • przygotowania narzędzia badawczego,
 • opracowania scenariusza badań,
 • realizacji eksploracji na etapie IDI oraz FGI,
 • analizy zebranego materiału jakościowego,
 • wykonania raportu z badań.

 

Respondenci od których chcesz pozyskać opinie są weryfikowani i dobierani ze względu na takie cechy, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • płeć, wiek, wykształcenie, miejsca zamieszkania,
 • doświadczenia i preferencje w zakresie wyboru towarów,
 • prowadzone style życia,
 • cechy społeczne i psychologiczne.
   

Badania marketingowe realizowane przez zespół specjalistów umożliwiają wydobycie ukrytych opinii, zakorzenionych w świadomości respondentów. Dzięki profesjonalnym narzędziom badawczym można urzeczywistnić:

 • weryfikację obecności produktów i usług w mediach,
 • przeprowadzenie segmentacji rynku,
 • badania sensoryczne i story board,
 • testowanie reakcji na działania promocyjne i reklamowe,
 • ilościowe badania sensoryczne typu CLT,
 • zbadanie oceny koncepcji nowych produktów i usług pośród konsumentów.

 

Co więcej w badaniach marketingowych ?

Badania marketingowe o charakterze jakościowym warto uzupełnić prostymi wywiadami telefonicznymi o charakterze ilościowym. Badania ankietowe w tej formie pomogą Ci przekłuć informacje z wywiadów na szeroką zbiorowość, a informacje w postaci statystyk liczbowych będą łatwiejsze w interpretacji.

 

Rekomendowana współpraca z klientami

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® podejmuje współpracę zarówno z przedstawicielami największych firm i instytucji z różnych sektorów prywatnych i publicznych. Pośród przeprowadzonych badań marketingowych znajdziemy te w zakresie: medycyny, turystyki, farmacji, produktów i usług żywieniowych i wiele innych. Sprawdź wysoką jakość działań specjalistów BioStat® i rozwijaj możliwości swojej firmy.
 

Skontaktuj się z Centrum Badawczo- Rozwojowym BioStat® i wybierz najodpowiedniejszy typ badań dla Twojej firmy.
 


Badania marketingowe. Pozycja lidera w branży

Dlaczego właściciele firm powinni prowadzić badania marketingowe? Czym one są? Warto najpierw odpowiedzieć na co mieści się pod nazwa badań marketingowych. Jest to zbiór technik, które stosuje się w celu gromadzenia informacji na temat doskonałego zrozumienia postaw i zachowań konsumentów, w celu projektowania lepszych strategii marketingowych.

 

Wysokiej jakości badania marketingowe

 

Badania rynkowe są cenne, gdyż bez nich nie byłoby możliwe rozumienie postaw i zachowań konsumenckich. Ogólne podejrzenia dotyczące konsumentów mogą nie zostać potwierdzone w trakcie badań, do których dane gromadzone są w trakcie rzetelnych badań – ilościowych lub jakościowych.

 

Skupiając się na konsumentach otrzymasz takie informacje jak:

 

 • ich cechy charakterologiczne,
 • zmienne niezależne dotyczące konsumentów – płeć, wiek, miejsce pochodzenia,
 • poziom wykształcenia,
 • zainteresowanie i hobby,
 • średnie zarobki odbiorców produktów i usług...
 • … i wiele innych cennych informacji.

 

Dzięki nim będziesz mógł elastycznie zarządzać: cenami produktów i usług, strategiami reklamowymi, promocjami i strategią ofertową, nową ofertą produktową, doborem rynków zbytu.

 

Nietrafione pomysły w zakresie marketingu często są wynikiem przeprowadzenia złej jakości badań lub amatorskich wniosków wyciąganych z pobieżnie analizowanych danych. Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo otrzymało rzetelne dane badawcze – sprawdź, efekty działań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Badania dla firm:

 

Badania marketingowe prowadzone dla firm w Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone są na wysokim poziomie. Eksperci BioStat przeprowadzili już ponad 2000 badań w branżach: FMCG, turystyce, sektorze publicznym, medycynie, farmacji, transporcie, bankowości.

 

Konsultacje z ekspertami i prowadzenie badań

 

Specjaliści BioStat® wykorzystują najlepsze, sprawdzone metody i techniki badawcze. Dzięki panelowi konsumenckiemu Badanie-Opinii z aktywnymi respondentami w liczbie 100 000 chętnie wypełniającymi kwestionariusze ankiet oraz platformą SurvGo™ pomagająca stworzyć wysokiej jakości kwestionariusze ankiet sprawia, że badania konsumentów są przeprowadzane szybko, a wyniki otrzymuje się w czasie rzeczywistym.

 

Badania marketingowe mogą także zostać przeprowadzone za sprawą tradycyjnych metod i narzędzi badawczych, tj:

 

 • ankiety telefoniczne, czyli CATI,
 • bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe, czyli PAPI,
 • ankietyzację poprzez kwestionariusz internetowy CAWI,
 • wspierane komputerowo kwestionariusze, czyli CAPI.

 

Poza wymienionymi metodami Centrum Badawczo-Rozwojowe przeprowadza także badania jakościowe oraz mieszane: Wywiady FGI i IDI oraz Analizę SWOT, desk research, studium przypadku.

 

Konsultuj swoje plany marketingowe z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Kontakt: +48 668 300 664 +48 32 42 21 707 , e-mail: biuro@biostat.com.pl