Tag: CAPI (6)Kontakt

Biostat Sp. z o.o.

 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807

 Rybnik
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

 +48 22 12 28 025
 +48 32 42 21 707
+48 668 300 664

(fax)+48 32 44 08 564

biuro@biostat.com.pl


Panel do zadań specjalnych

Mówiąc o konsumentach należy podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze nastawieni są oni na ciągłe zmiany, a po drugie lubią gromadzić się w jednym miejscu.

Stąd też realizując procesy badawcze warto zwrócić uwagę na panele badawcze, które umożliwiają systematyczne zapoznawanie się z opiniami klientów. To zaś przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku marki w społeczeństwie oraz dostosowanie swojej oferty do wymagań jej odbiorców.

 

Metoda otwierająca się na nowe

Wśród największy zalet takich paneli wymienić można:

 • możliwość przeprowadzenia całego badania online;
 • obniżenie potrzebnych kosztów na realizację badania;
 • objęcie użytkowników paneli systemem motywacyjnym;
 • szybka analiza pozyskanych danych.

Wszystko to sprawia, że panel badawczy postrzegany jest jako jedno z najbardziej komfortowych narzędzi badawczych. Tym samym dają one szansę na stosunkowo szybkie i efektywne przeprowadzenie procesu, co wpłynie na osiągane wyniki i stopień realizacji celów rozwojowych.

 

Narzędzia z widokiem na przyszłość

Duży wybór narzędzi badawczych pozwala na dobranie takiej metody, która przyczyni się do wydobycie wszelkich potrzebnych informacji, a przy tym da szansę do wprowadzenia rozwiązań, które:

 • będą stanowić silną podstawę do realizacji obranych celów;
 • uwzględnią tak aktualną sytuację, jak i zmiany, które mogą mieć miejsce;
 • wpłyną na zrozumienie swojej pozycji wobec konkurencji;
 • usprawnią proces podejmowania decyzji.

 

Zalety, zalety, zalety...

Z pewnością panel badawczy jest narzędziem, które warto zastosować, jeśli:

 • odbiorcy badania będą w stanie wypełnić ankietę online;
 • zwraca się uwagę na komfort i prawdomówność badanych;
 • ważny jest krótki czas badania i jego niska cena.

W szczególności należy zwrócić uwagę na system motywacyjny, którym obejmowanie są użytkownicy paneli. Wypełniając ankiety otrzymują oni odpowiednią ilość punktów, które następnie można zamienić na konkretne nagrody.


Proces gotowy na prawdziwe wyniki
Przede wszystkim narzędzie to pokazuje jak ważne jest dobranie odpowiedniego narzędzie do celu badania, który powinien uwzględniać także grupę osób. Źle dobrane narzędzie może przyczynić się do otrzymania zafałszowanych wyników. Tak samo jest w przypadku panelu badawczego – jeśli narzędzie to zostanie zastosowane w obrębie osób, które nie posiadają odpowiednio wysokich kompetencji to wyniki niestety będą wątpliwe. Stąd tak ważny jest etap, na którym ustala się cel badania, nad którym pracuje się w ciągu całego procesu badawczego.


Z jakich metod badawczych najczęściej korzystają profesjonalne agencje badawcze?

Przeprowadzenie procesów badawczych wiąże się z zastosowaniem efektywnych metod badawczych, które pozwolą na pozyskiwanie rzetelnych wyników. Efekty projektu mają pozwolić na zastosowanie pozyskanych danych w działaniu nakierowanym na maksymalizację zysków i eliminowanie najsłabszych punktów działalności.

 

Cztery najpopularniejsze metody badawcze

W celu przeprowadzenia skutecznego procesu badawczego, warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji badawczej, która ma dostęp do specjalistycznych narzędzi. Wśród najczęściej stosowanych metod, warto wymienić:

 • CATI - rozmowy telefoniczne wspomagane komputerowo,
 • CAWI - ankietyzacja online,
 • CAPI - wywiady face to face z zastosowaniem urządzeń mobilnych w miejsce papierowych ankiet,
 • PAPI - tradycyjne, papierowe ankiety.

Każda metoda wiąże się z innymi korzyściami

Zastosowanie konkretnej metody wiąże się z uzyskaniem korzyści, które związane są z procesem przeprowadzania badania. Decydując się na przykład na zastosowanie metody CATI zyskuje się możliwość odsłuchania przeprowadzanych rozmów, natomiast CAPI i CAWI pozwalają na przedstawienie treści audiowizualnych. Przy czym:

 • CAPI pozwala na objaśnianie pytań i odpowiedzi,
 • CAWI eliminuje konieczność zatrudniania ankieterów.

Każda z tych metod pozwala na bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu, co uskutecznia ich analizowanie. Zaś jeśli chodzi o badanie PAPI to pozwala ono na przeprowadzenie kompleksowego badania face to face.

Co można badać z wykorzystaniem dobrze dobranych metod?

Jeśli potrzebne jest przeprowadzenie badań jakościowych, czyli nakierowanych na wyjaśnienie zachodzących zjawisk to warto skorzystać z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) bądź zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe sprawdza się m.in. w:

 • badaniach rynku i marketingowych,
 • badaniach satysfakcji i lojalności pracowników/klientów/pacjentów,
 • badaniach konsumenckich i badaniach wizerunku marki.

Firma badawcza posiada zasoby do prowadzenia efektywnych badań

Zastosowanie wyników badania może przyczynić się do zwiększania szansy na osiągnięcie sukcesu. Stąd też profesjonalna agencja badawcza zapewnia powodzenie w badaniu, a przy tym pozwala korzystać z szerokiej gamy profesjonalnych narzędzi np. oprogramowanie do badania CATI. Ponadto agencje takie korzystają z pracy doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych ankieterów czy posiadają sale do przeprowadzenia badania FGI.

 


Badania marketingowe. Pozycja lidera w branży

Dlaczego właściciele firm powinni prowadzić badania marketingowe? Czym one są? Warto najpierw odpowiedzieć na co mieści się pod nazwa badań marketingowych. Jest to zbiór technik, które stosuje się w celu gromadzenia informacji na temat doskonałego zrozumienia postaw i zachowań konsumentów, w celu projektowania lepszych strategii marketingowych.

 

Wysokiej jakości badania marketingowe

 

Badania rynkowe są cenne, gdyż bez nich nie byłoby możliwe rozumienie postaw i zachowań konsumenckich. Ogólne podejrzenia dotyczące konsumentów mogą nie zostać potwierdzone w trakcie badań, do których dane gromadzone są w trakcie rzetelnych badań – ilościowych lub jakościowych.

 

Skupiając się na konsumentach otrzymasz takie informacje jak:

 

 • ich cechy charakterologiczne,
 • zmienne niezależne dotyczące konsumentów – płeć, wiek, miejsce pochodzenia,
 • poziom wykształcenia,
 • zainteresowanie i hobby,
 • średnie zarobki odbiorców produktów i usług...
 • … i wiele innych cennych informacji.

 

Dzięki nim będziesz mógł elastycznie zarządzać: cenami produktów i usług, strategiami reklamowymi, promocjami i strategią ofertową, nową ofertą produktową, doborem rynków zbytu.

 

Nietrafione pomysły w zakresie marketingu często są wynikiem przeprowadzenia złej jakości badań lub amatorskich wniosków wyciąganych z pobieżnie analizowanych danych. Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo otrzymało rzetelne dane badawcze – sprawdź, efekty działań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Badania dla firm:

 

Badania marketingowe prowadzone dla firm w Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone są na wysokim poziomie. Eksperci BioStat przeprowadzili już ponad 2000 badań w branżach: FMCG, turystyce, sektorze publicznym, medycynie, farmacji, transporcie, bankowości.

 

Konsultacje z ekspertami i prowadzenie badań

 

Specjaliści BioStat® wykorzystują najlepsze, sprawdzone metody i techniki badawcze. Dzięki panelowi konsumenckiemu Badanie-Opinii z aktywnymi respondentami w liczbie 100 000 chętnie wypełniającymi kwestionariusze ankiet oraz platformą SurvGo™ pomagająca stworzyć wysokiej jakości kwestionariusze ankiet sprawia, że badania konsumentów są przeprowadzane szybko, a wyniki otrzymuje się w czasie rzeczywistym.

 

Badania marketingowe mogą także zostać przeprowadzone za sprawą tradycyjnych metod i narzędzi badawczych, tj:

 

 • ankiety telefoniczne, czyli CATI,
 • bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe, czyli PAPI,
 • ankietyzację poprzez kwestionariusz internetowy CAWI,
 • wspierane komputerowo kwestionariusze, czyli CAPI.

 

Poza wymienionymi metodami Centrum Badawczo-Rozwojowe przeprowadza także badania jakościowe oraz mieszane: Wywiady FGI i IDI oraz Analizę SWOT, desk research, studium przypadku.

 

Konsultuj swoje plany marketingowe z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Kontakt: +48 668 300 664 +48 32 42 21 707 , e-mail: biuro@biostat.com.pl