Tag: badanie opinii (4)

Jak działa aplikacja do badania opinii klientów?

Zagadnienie opinii konsumentów wymaga szczególnej uwagi. Należy zauważyć, że wraz z jej pozytywnym kształtowaniem się rośnie szansa na osiągnięcie sukcesu. Rynek badawczy stworzył aplikacje do kompleksowego badania opinii klientów.

Dzięki ich wykorzystaniu można nie tylko skrócić czas potrzeby na przeprowadzenie procesu badawczego, ale także znacznie obniżyć jego koszty.

 

Aplikacja pomocna w badaniu

Rozpoznanie opinii pozwala na podejmowanie trafnych decyzji oraz zapoznanie się z  potrzebami konsumentów. Wśród narzędzi badawczych, które mogą posłużyć wydobywaniu opinii konsumentów należy wyznaczyć:

 • panele konsumenckie;
 • CAPI – ankietyzację z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Każde z nich ma swoje zalety, jak i wady. Stworzenie aplikacji do kompleksowego badania opinii klientów wymaga zapoznania się z potrzebami rynku badawczego oraz stworzenia takiego narzędzia, które będzie służył rzetelnemu wydobywaniu, gromadzeniu oraz interpretowaniu informacji.

 

Plan musi odpowiadać potrzebom

Wybierając metodę badawczą należy zwrócić uwagę na cel oraz rodzaj informacji, który ma zostać wydobyty z pozyskanych danych. Tym samym planując proces badawczy należy najpierw:

 • ukonkretnić cel badania;
 • wskazać odbiorców produktu/usługi oraz samego badania;
 • określić szczególne wymagania stawiane przez badaniem.

Wszystkie te informacje pozwolą na skuteczne przeprowadzanie badania oraz osiągnięcie wyników zgodnych ze wcześniejszymi ustaleniami. Przy czym skonkretyzowanie wymagań stawianych przed badaniem pozwoli uniknąć niedopowiedzeń, co przełoży się na osiągane efekty.

 

W procesie ważny jest każdy szczegół

Tworzenie aplikacji do kompleksowego badania opinii klientów pozwala na ułatwienie pozyskiwania danych oraz ich interpretacji. Wpływa to pozytywnie na przebieg badania, a przy tym pozwala na:

 • pozyskiwanie opinii na różne tematy;
 • zwiększenie komfortu ankietowanych;
 • obserwację postępów badania;
 • poddanie badaniu treści audiowizualnych.

Zdając sobie sprawę ze skomplikowanego przebiegu niektórych procesów badawczych aplikacje dają szansę na dostosowanie kwestionariuszy w odpowiedzi na bieżące i indywidualne potrzeby.

 

Od opinii do potrzeb…

Podkreślając możliwości stwarzanych aplikacji należy powiedzieć, iż mają one za zadanie w pozytywny sposób wpływać na jakość procesów badawczych. Ogólnie rzecz ujmując aplikacja do kompleksowego badania opinii klientów ma na celu takie przeprowadzenie procesu badawczego, aby w szybki i wiarygodny sposób zyskać informację na temat potrzeb oraz wartości konsumentów.


Z jakich metod badawczych najczęściej korzystają profesjonalne agencje badawcze?

Przeprowadzenie procesów badawczych wiąże się z zastosowaniem efektywnych metod badawczych, które pozwolą na pozyskiwanie rzetelnych wyników. Efekty projektu mają pozwolić na zastosowanie pozyskanych danych w działaniu nakierowanym na maksymalizację zysków i eliminowanie najsłabszych punktów działalności.

 

Cztery najpopularniejsze metody badawcze

W celu przeprowadzenia skutecznego procesu badawczego, warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji badawczej, która ma dostęp do specjalistycznych narzędzi. Wśród najczęściej stosowanych metod, warto wymienić:

 • CATI - rozmowy telefoniczne wspomagane komputerowo,
 • CAWI - ankietyzacja online,
 • CAPI - wywiady face to face z zastosowaniem urządzeń mobilnych w miejsce papierowych ankiet,
 • PAPI - tradycyjne, papierowe ankiety.

Każda metoda wiąże się z innymi korzyściami

Zastosowanie konkretnej metody wiąże się z uzyskaniem korzyści, które związane są z procesem przeprowadzania badania. Decydując się na przykład na zastosowanie metody CATI zyskuje się możliwość odsłuchania przeprowadzanych rozmów, natomiast CAPI i CAWI pozwalają na przedstawienie treści audiowizualnych. Przy czym:

 • CAPI pozwala na objaśnianie pytań i odpowiedzi,
 • CAWI eliminuje konieczność zatrudniania ankieterów.

Każda z tych metod pozwala na bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu, co uskutecznia ich analizowanie. Zaś jeśli chodzi o badanie PAPI to pozwala ono na przeprowadzenie kompleksowego badania face to face.

Co można badać z wykorzystaniem dobrze dobranych metod?

Jeśli potrzebne jest przeprowadzenie badań jakościowych, czyli nakierowanych na wyjaśnienie zachodzących zjawisk to warto skorzystać z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) bądź zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe sprawdza się m.in. w:

 • badaniach rynku i marketingowych,
 • badaniach satysfakcji i lojalności pracowników/klientów/pacjentów,
 • badaniach konsumenckich i badaniach wizerunku marki.

Firma badawcza posiada zasoby do prowadzenia efektywnych badań

Zastosowanie wyników badania może przyczynić się do zwiększania szansy na osiągnięcie sukcesu. Stąd też profesjonalna agencja badawcza zapewnia powodzenie w badaniu, a przy tym pozwala korzystać z szerokiej gamy profesjonalnych narzędzi np. oprogramowanie do badania CATI. Ponadto agencje takie korzystają z pracy doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych ankieterów czy posiadają sale do przeprowadzenia badania FGI.

 


Tajemniczy klient

Wysoka jakość oferowanych produktów lub usług to zwykle najczęściej poszukiwany przez konsumentów atut marki. W związku z tym wśród firm widniejących na rynku obecna jest nieustanna gonitwa w kierunku zaspokojenia potrzeb kupującego udostępniając jakościowo najlepsze produkty. Właściciele firm często nie potrafią lub nie mają możliwości uzyskać kompleksowego obrazu na jakim poziomie kształtuję się zadowolenie klientów korzystających z świadczeń jego marki. Kiedy tradycyjne przeprowadzanie ankiet papierowych czy też internetowych nie wystarcza swoją pracę rozpoczyna audyt popularnie nazywany tajemniczym klientem.

Zajęcie tajemniczego klienta w ostatnich czasach zyskuje na popularności. Jest to świetna forma pracy, która pozwala na uzyskanie dodatkowych środków finansowych niezależnie od wieku, płci czy posiadanego wykształcenia.

Kim zatem jest tajemniczy klient i na czym polega jego praca? Spostrzegawczość, elokwencja, obiektywizm, dopasowanie się do sytuacji oraz umiejętność wyciągania wniosków to cechy, które powinien posiadać audyt. Dokładność i precyzja to dodatkowe zalety, które przyczyniają się do rzetelności wykonywanego badania. Badanie metodą tajemniczego klienta różni się biorąc pod uwagę formę audytu:

 1. Audyt bezpośredni
 2. Audyt ekspercki
 3. Audyt telefoniczny
 4. Audyt e-mailowy

Metoda nazywana metodą mystery shopper jest jedną z najpopularniejszych form badania marketingowego i polega na wizytacji różnego rodzaju placówek handlowo-usługowych – może to być sklep, restauracja, pub, kino, hotel, drogeria czy bank) oraz przeprowadzeniu ukrytej obserwacji sposobu, jak również jakości obsługi. Głównym zadaniem tajemniczego klienta jest umiejętne wcielenie się w rolę typowego, codziennego klienta danej firmy, tak aby nie wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń. Audytorzy są obserwatorami, nie oceniają, a jedynie dostarczają wniosków, co pozwala uzyskać rzeczywiste wyniki.

Cały proces badania realizowany jest według wcześniej ustalonego scenariusza, który dokładnie określa co podlegać będzie ocenie oraz jakie powinno być zachowanie badacza. Tajemniczy klient musi być bacznym obserwatorem, jednakże powinien dać szansę wykazać się sprzedawcy. Dzięki temu może określić poziom zaangażowania, profesjonalizm oraz umiejętności handlowe jakimi się popisał.

Ocena faktycznego poziomu obsługi, monitorowanie realizowanych standardów obsługi, poprawa jakości pracy personelu, a przy tym zwiększenie liczby zadowolonych klientów to nadrzędne cele badania tajemniczego klienta.

 

Pytania, na które odpowiedź daje nam badanie metodą tajemniczego klienta:

- Czy personel stosuje się do standardów panujących w firmie odnośnie obsługi klienta

- Która sfera wymaga poprawy?

- Mocne i słabe strony obsługi klienta?

- Jakie elementy obsługi przyczyniają się do rezygnacji odbiorcy z zakupu?

- Jakie elementy obsługi są pozytywnie odbierane i zapamiętywane przez konsumentów?

- Jak kształtuje się poziom obsługi klienta w innych firmach, które są liderami sprzedaży na rynku?

Osoba, która ma odgrywać rolę audytora weryfikowana jest pod kątem cech społeczno-demograficznych, tak aby w pełni mogła odegrać rolę typowego klienta danej firmy, która zleca badanie. Osoby te, zwykle realizują badanie na terenie swojego miejsca zamieszkania lub w miejscowościach, które wybierają według własnych preferencji.

 

Regularne przeprowadzanie badań tego typu pozwala uzyskać firmą wiele korzyści. W większości przypadków przedsiębiorstwa wyciągając wnioski z badania uczą się efektywniej budować relację i wchodzić w interakcję z klientem. Doskonaląc tę umiejętność budujemy pozytywny wizerunek firmy.

Typowe korzyści:

- systematyczna ocena jakości obsługi klienta,

- możliwość określenia potrzeb szkoleniowych i kształtowania programów,

- systematyczna kontrola strategii promocyjnej,

- ulepszenie technik sprzedażowych.

 

Zadowolony klient to klucz prowadzący do kwitnącego prosperowania firmy. Taki prawdopodobnie wróci, dokona ponownego zakupu, a przy tym poinformuje o atrakcyjności naszej oferty kilka innych osób. Bądź tą osobą, która wczuje się w rolę i przeprowadzi badanie. Sprawdź, czy pracownik przywita cię z uśmiechem na twarzy, kiedy wejdziesz do sklepu i czy będzie w stanie zaproponować konkretny produkt, który zaspokoi Twoje potrzeby.


Badania marketingowe - skonsultuj się z klientem

Badania marketingowe oparte na konsultacjach z konsumentami

Czy zastanawiasz się, jak dotrzeć do konsumentów? Zmodyfikować produkty i usługi, aby osiągnąć wyższe zyski ze sprzedaży. Najlepiej zapytać konsumentów wprost. Jednak wykonanie tego zadania nie jest łatwe. Zapytanie fanów na czołowym portalu społecznościowym, może nie dać oczekiwanych efektów, ponieważ dotrzemy tylko do tych, którzy obserwują profil naszej marki. Jak inaczej dotrzeć do klientów? Odpowiedzią jest przeprowadzenie badań marketingowych.

 

Wysoka skuteczność badań marketingowych

Odpowiednie metody naukowe stosowane podczas realizacji badań marketingowych dla biznesu w różnorodnych sektorach umożliwiają pozyskanie wartościowych informacji wprost od klientów. Odbywa się to poprzez prowadzenie wywiadów IDI (indywidualnych wywiadów pogłębionych) oraz FGI (zogniskowanych wywiadów focusowych) z wybranymi przedstawicielami grupy docelowej.

 

Badania marketingowe Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® zakładają rozbudowane eksploracje opracowane pod kątem:

 • przygotowania narzędzia badawczego,
 • opracowania scenariusza badań,
 • realizacji eksploracji na etapie IDI oraz FGI,
 • analizy zebranego materiału jakościowego,
 • wykonania raportu z badań.

 

Respondenci od których chcesz pozyskać opinie są weryfikowani i dobierani ze względu na takie cechy, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • płeć, wiek, wykształcenie, miejsca zamieszkania,
 • doświadczenia i preferencje w zakresie wyboru towarów,
 • prowadzone style życia,
 • cechy społeczne i psychologiczne.
   

Badania marketingowe realizowane przez zespół specjalistów umożliwiają wydobycie ukrytych opinii, zakorzenionych w świadomości respondentów. Dzięki profesjonalnym narzędziom badawczym można urzeczywistnić:

 • weryfikację obecności produktów i usług w mediach,
 • przeprowadzenie segmentacji rynku,
 • badania sensoryczne i story board,
 • testowanie reakcji na działania promocyjne i reklamowe,
 • ilościowe badania sensoryczne typu CLT,
 • zbadanie oceny koncepcji nowych produktów i usług pośród konsumentów.

 

Co więcej w badaniach marketingowych ?

Badania marketingowe o charakterze jakościowym warto uzupełnić prostymi wywiadami telefonicznymi o charakterze ilościowym. Badania ankietowe w tej formie pomogą Ci przekłuć informacje z wywiadów na szeroką zbiorowość, a informacje w postaci statystyk liczbowych będą łatwiejsze w interpretacji.

 

Rekomendowana współpraca z klientami

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® podejmuje współpracę zarówno z przedstawicielami największych firm i instytucji z różnych sektorów prywatnych i publicznych. Pośród przeprowadzonych badań marketingowych znajdziemy te w zakresie: medycyny, turystyki, farmacji, produktów i usług żywieniowych i wiele innych. Sprawdź wysoką jakość działań specjalistów BioStat® i rozwijaj możliwości swojej firmy.
 

Skontaktuj się z Centrum Badawczo- Rozwojowym BioStat® i wybierz najodpowiedniejszy typ badań dla Twojej firmy.