Tag: badanie opinii klientów (2)

Realizacja celu badawczego z zastosowaniem metody CATI

Przeprowadzając procesy badawcze, warto korzystać z innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie jakości pozyskiwanych danych, a tym samym przekładają się na przedstawienie wiarygodnych wyników końcowych w postaci raportu. Jedną z takich metod jest badanie CATI, czyli wywiad telefoniczny realizowany ze wspomaganiem komputerowym.

 

Kiedy stosuje się metodę CATI?

Ankieter przeprowadzając wywiad telefoniczny metodą CATI, zyskuje narzędzie, które pozwala mu na przeprowadzenie ankiety w sposób uporządkowany i kompletny. Dzięki zastosowaniu wspomagania komputerowego niemożliwym jest przejście do kolejnego pytania bez wprowadzenia do systemu odpowiedzi podanej przez badanego. Badacze wykorzystują tę metodę, gdy:

  • chcą pozyskać respondentów w różnym przedziale wiekowym;
  • zależy im na uzyskaniu zrozumiałych odpowiedzi (objaśnionych oraz uzasadnionych);
  • chcą wyeliminować możliwość pominięcia pytania bądź np. udzielenia wymijającej odpowiedzi;
  • ważny jest dostęp do przeprowadzonych rozmów w celu ocenienia ich jakości lub ponownego wysłuchania odpowiedzi ankietowanego.

 

Mocne strony metody CATI

Badanie CATI może zostać zastosowane w różnego typu projektach badawczych. Poczynając od tych zorientowanych na opiniach odbiorców, a kończąc na badaniach świadomości marki czy pozyskiwaniu ocen odbiorców w celu stworzenie efektywnej strategii rozwojowej. CATI umożliwia stosunkowo szybkie przeprowadzenie całości badania oraz wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, co następnie przekłada się na skrócenie czasu na analizę wyników. Co więcej metoda ta umożliwia:

  • szybkie i proste skontaktowanie się z próbą badawczą,
  • przeprowadzenie rzetelnego badania wśród osób, które czują się skrępowane fizyczna obecnością ankietera,
  • dotarcie do ściśle określonej grupy odbiorców zróżnicowanej, np. pod względem miejsca zamieszkania czy wieku.

 

Metoda, która w pełni wspiera osiąganie celów badawczych

Możliwości, które wiążą się z zastosowaniem metody CATI, sprawiają, że przeprowadzane badania cieszą się wysoką jakością, zaś wprowadzone rozwiązania na podstawie pozyskanych danych przynoszą zamierzone efekty. Rzetelnie zrealizowane badania CATI pozwalają osiągnąć cel badawczy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w ankiecie m.in. pytań sprawdzających, filtrujących oraz pogłębiających odpowiedzi ankietowanych. Co więcej w badaniu tym z powodzeniem można stosować zarówno pytania zamknięte i otwarte, jak i te związane ze skalowaniem odpowiedzi.


Promocja! Dwa światy w cenie jednego

Nowa epoka?

Żyjemy w czasie wielkiego boomu technologicznego, który nieustannie przybiera na sile i prędkości. Dzięki temu otaczające nas urządzenia wykonują za nas sto różnych funkcji, do tego stale synchronizując się miedzy sobą w celu zapewnienia lepszej jakości usług. To, co jeszcze niedawno brzmiało jak marzenie prosto z filmu science-fiction, dziś coraz bardziej staje się rzeczywistością. Są tacy, których przeraża taki obrót spraw, jednak przecież większość zmian dotyczy zmian bardzo poręcznych i użytecznych, usprawniających chociażby kontakt pomiędzy rozproszonymi po świecie ludźmi. Jednym z dodatkowych wymiarów dzisiejszej rzeczywistości są tzw. nowe media, czyli wszystkie sposoby utrzymywania oraz nawiązywania relacji poprzez Internet.

 

W wirtualu i realu

Dziś wielu ludzi funkcjonuje dwutorowo, realizując swoje cele zarówno w świecie realnym jak i w rzeczywistości sieciowej. Pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji, jest to bardzo korzystne przystosowanie. W zamian za czas spędzany w sieci otrzymujemy bowiem sensowną orientację w otaczającym nas świecie rzeczywistym. Wiemy więcej, bierzemy udział w większej ilości wydarzeń i bardziej się angażujemy w życie społeczne o charakterze globalnym, które jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. Internet oznacza niestety również ciągły natłok informacji, przez co coraz trudniej dotrzeć z konkretną wiadomością nawet do zainteresowanych daną tematyką. W związku z tym tradycyjne rozwiązania kampanii marketingowych mogą się nie sprawdzić, choćby wiązały się z najlepszym produktem – po prostu w ogóle nie dotrą do potencjalnych klientów. Współczesny marketing opiera się więc coraz częściej na budowaniu zaangażowania i stałej więzi z marką. Trzeba wyjść do ludzi i chcieć stać się częścią ich codziennego świadomego życia – a do tego nie wystarczy promocyjna cena czy plakat. Istnieją jednak proste sposoby na okiełznanie nowych środków medialnych, tak aby służyły naszym najlepszym interesom, przynosząc czasem wiele niespodziewanych korzyści.

 

Badania opinii w służbie marki

Strategie marketingowe realizowane na facebooku i w innych mediach społecznościowych pozwalają znacznie pogłębić kontakt z użytkownikami. Jednak by mogły one funkcjonować skutecznie, potrzebna jest jakaś spójna wizja, opowieść o marce, produkcie i kliencie, narracja spinająca te elementy. W jej wypracowaniu mogą nam pomóc badania opinii zlecone zewnętrznej firmie. Samodzielne przeprowadzenie takich analiz jest trudne i mało efektywne, choćby z powodu czasu, jaki trzeba na to poświęcić. Oprócz tego warunkiem uzyskania wiarygodnych wyników jest obiektywizm badacza, którego nie zagwarantują pracownicy naszej własnej firmy. Istotne jest też odpowiednie narzędzie informatyczne do gromadzenia i przetwarzania dużej ilości danych, które odpowiadają przekrojowi społecznemu, a także zatrudnienie osób o wysokim stopniu wykwalifikowania w dziedzinie socjologii oraz statystyki matematycznej. Jeżeli zatem nie planujemy utworzenia specjalistycznej jednostki badawczej dedykowanej naszemu przedsiębiorstwu, warto rozejrzeć się za dobrą firmą badawczą.

 

Praca specjalistów = nasze korzyści

Dzięki innowacyjnym metodom i technikom badawczym zewnętrzni eksperci są w stanie w czytelny sposób przedstawić nam różnorodne możliwości, które otwierają przed nami wyniki projektu badawczego. Spersonalizowane podejście specjalistów pozwala na przygotowanie planów i rozwiązań, które w realny sposób przyczynią się do rozwoju naszej firmy. Odpowiednio rozpoznane opinie, potrzeby i przyzwyczajenia grupy targetowej dają możliwość odpowiedniego sprofilowania treści firmowych komunikatów, które dotrą bezpośrednio do potencjalnych klientów. Zresztą same badania opinii bardzo często są już pierwszym krokiem do zaangażowania grupy zainteresowanych.

 

Gratis promocja!

Budowanie marketingu w sieci w dużej mierze opiera się właśnie na poczuciu przywiązania do marki, na pojawianiu się różnorodnych opinii na jej temat, budzeniu świadomości i możliwości funkcjonowania w różnych kontekstach. Nawet częściowo negatywny feedback wpływa ostatecznie pozytywnie na wizerunek naszej firmy. Dzięki temu budzimy większe zaufanie, jako firma wywierająca realny wpływ, taka, z której produktami należy się zapoznać, aby samemu ocenić. Marketing typowy dla nowych mediów opiera się w dużej mierze na sprzężeniu zwrotnym – im chętniej ktoś angażuje się w naszą działalność, produkty i usługi, tym chętniej z nich korzysta i tym częściej sam je poleca innym. Poza facebookiem i dedykowanymi blogami istnieje wiele innych sposobów docierania do klientów, a badania opinii pozwolą nam dobrać te najlepiej dopasowane do osobistej wizji firmy, które odpowiednio wykorzystają drzemiący w niej potencjał.