Tag: badanie satysfakcji klientów (2)

Na co warto zwrócić uwagę projektując badanie satysfakcji klientów?

Dbając o sprawne funkcjonowanie firmy, warto w regularnych odstępach czasu przeprowadzać badania satysfakcji klientów, które pozwolą na pozyskanie rzetelnych informacji na temat faktycznej sytuacji. Dzięki takim badaniom możliwe jest podtrzymywanie pozytywnych relacje z klientami. Jednak należy pamiętać o systematycznym przeprowadzaniu tego typu badań, gdyż sama satysfakcja jest stanem dynamicznym, łatwo ulegającym zmianom.

 

Wszystko zaczyna się od dobrego planu

W trakcie projektowania procesu badawczego, warto zwrócić uwagę na takie kwestie, jak między innymi:

 • właściwe zrozumienie celu badania i postawienie odpowiednich wymagań względem realizowanego projektu;
 • dobór narzędzi badawczych dostosowanych tak do specyfiki badania (czasu, w którym ma być przeprowadzone), jak i grupy osób poddanej badaniu;
 • budowa kwestionariusza, która umożliwi wydobycie informacji o czynnikach budujących satysfakcję klientów, jak i zaniżających ją.

 

Badanie ma na celu wzmocnienie wizerunku firmy

Rozmowa przeprowadzona z klientem w ramach realizacji badania ma wzbudzać w nim pozytywne odczucia wspierające relacje. W tym celu można ankietowanym także wręczać upominki bądź nagrody np. w postaci kodów rabatowych, które z pewnością ocieplą wizerunek firmy. Jednak, aby to było możliwe należy wybrać taką metodę, która będzie odpowiadać oczekiwaniom tak badających, jak i badanych. W tym celu warto skorzystać z aplikacji SurvGo, która to jest wyjątkowym narzędziem do realizacji różnego typu badań.

 

W procesie badawczym warto stosować innowacyjne rozwiązania

Dzięki zastosowaniu oprogramowania SurvGo w procesie badawczym, możliwym jest przeprowadzenie procesów badawczych, cieszących się efektywnością. Skuteczność realizowanych projektów jest wspierana poprzez takie funkcje, jak:

 • zastosowanie modułu statystyk umożliwiających bieżące śledzenie postępów badania;
 • porównywanie poszczególnych wskaźników z badaniami już zrealizowanymi;
 • możliwość prowadzenie badań cyklicznych i porównywania ich wyników;
 • udostępnienie gotowych szablonów ankiet oraz możliwość personalizacji kwestionariuszy z wykorzystaniem pytań otwartych, zamkniętych, pola wyboru jednokrotnego lub wielokrotnego, suwaki, listy wyborów.

Warto również zauważyć, że takie rozwiązanie odpowiada za zminimalizowanie kosztów i czasu potrzebnego na realizację badania, a w szczególności interpretację wyników.

 


Z jakich metod badawczych najczęściej korzystają profesjonalne agencje badawcze?

Przeprowadzenie procesów badawczych wiąże się z zastosowaniem efektywnych metod badawczych, które pozwolą na pozyskiwanie rzetelnych wyników. Efekty projektu mają pozwolić na zastosowanie pozyskanych danych w działaniu nakierowanym na maksymalizację zysków i eliminowanie najsłabszych punktów działalności.

 

Cztery najpopularniejsze metody badawcze

W celu przeprowadzenia skutecznego procesu badawczego, warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji badawczej, która ma dostęp do specjalistycznych narzędzi. Wśród najczęściej stosowanych metod, warto wymienić:

 • CATI - rozmowy telefoniczne wspomagane komputerowo,
 • CAWI - ankietyzacja online,
 • CAPI - wywiady face to face z zastosowaniem urządzeń mobilnych w miejsce papierowych ankiet,
 • PAPI - tradycyjne, papierowe ankiety.

Każda metoda wiąże się z innymi korzyściami

Zastosowanie konkretnej metody wiąże się z uzyskaniem korzyści, które związane są z procesem przeprowadzania badania. Decydując się na przykład na zastosowanie metody CATI zyskuje się możliwość odsłuchania przeprowadzanych rozmów, natomiast CAPI i CAWI pozwalają na przedstawienie treści audiowizualnych. Przy czym:

 • CAPI pozwala na objaśnianie pytań i odpowiedzi,
 • CAWI eliminuje konieczność zatrudniania ankieterów.

Każda z tych metod pozwala na bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu, co uskutecznia ich analizowanie. Zaś jeśli chodzi o badanie PAPI to pozwala ono na przeprowadzenie kompleksowego badania face to face.

Co można badać z wykorzystaniem dobrze dobranych metod?

Jeśli potrzebne jest przeprowadzenie badań jakościowych, czyli nakierowanych na wyjaśnienie zachodzących zjawisk to warto skorzystać z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) bądź zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe sprawdza się m.in. w:

 • badaniach rynku i marketingowych,
 • badaniach satysfakcji i lojalności pracowników/klientów/pacjentów,
 • badaniach konsumenckich i badaniach wizerunku marki.

Firma badawcza posiada zasoby do prowadzenia efektywnych badań

Zastosowanie wyników badania może przyczynić się do zwiększania szansy na osiągnięcie sukcesu. Stąd też profesjonalna agencja badawcza zapewnia powodzenie w badaniu, a przy tym pozwala korzystać z szerokiej gamy profesjonalnych narzędzi np. oprogramowanie do badania CATI. Ponadto agencje takie korzystają z pracy doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych ankieterów czy posiadają sale do przeprowadzenia badania FGI.