Tag: ankiety (2)

Ankiety CAWI i panele online

W ostatnim czasie coraz popularniejszą techniką badawczą stają się badania internetowe, czy też ankiety CAWI (Computer Assisted Web Interview). Wiąże się to oczywiście z tym, że coraz więcej osób ma dostęp do Internetu i nie są to już tylko przedsiębiorcy, uczniowie i studenci. Teraz z Internetu korzystają różnorodne grupy społeczne, ludzie w różnym wieku i bardzo różnorodnych zainteresowaniach. W tym samym czasie wzrasta aktywność firm w dziedzinie marketingu. A badania internetowe są doskonałym narzędziem badań rynku i opinii i przede wszystkim badań marketingowych. Dzięki nim firmy badawcze mogą zaoszczędzić czas i pieniądze i otrzymać materiał bardziej wiarygodny niż ten zbierany za pośrednictwem ankieterów. A internauci mogą zarobić przez Internet.

 

Wypełnianie ankiet za pieniądze
W celu zaangażowania się w taką aktywność, jaką jest wypełnianie ankiet przez Internet, należy zarejestrować się w jednym, bądź też kilku, panelach płatnych ankiet online. Takie portale, czy też panele, powstają zwykle jako aplikacje najlepszych firm badawczych obecnych na polskim rynku. Są administrowane przez poważne instytucje i dlatego można im ufać. Tym niemniej, należy zachować przynajmniej minimum środków ostrożności, ponieważ niestety w Internecie zdarzają się oszustwa i próby wyłudzania danych. Przede wszystkim należy więc sprawdzić, czy panel online rzeczywiście należy do konkretnej firmy. Można przejrzeć jej stronę internetową i zadzwonić do biura w celu uzyskania potwierdzenia. Można też sprawdzić fora badawcze.

Po przejściu procesu rejestracji zaczyna się otrzymywać maile z zaproszeniami do udziału w konkretnych projektach i wypełnianie płatnych ankiet. O tym, czy zasiadać do wypełniania ankiety, czy nie, decydują sami paneliści na podstawie tematyki ankiety, jej długości, stopnia skomplikowania, liczby punktów, jaką można za nią zdobyć. Ponieważ za wypełnianie ankiet otrzymuje się punkty, a te można potem przekształcać w pieniądze bądź też nagrody rzeczowe.

 

Bycie aktywnym respondentem
Na początku zdecydowanie najbardziej opłaca się wypełnianie wszystkich ankiet. Później, wraz z nabywanym doświadczeniem, można z niektórych rezygnować, jednak w każdym z tych przypadków podstawą dla panelistów powinno być nie tylko otrzymywanie punktów, ale też zdobywanie doświadczenia. Wyrażanie swoich opinii, zapoznawanie się z rodzajami pytań, kształtem różnych kwestionariuszy, tematyką badawczą, może wpłynąć na podniesienie atrakcyjności panelisty na rynku pracy i niekoniecznie chodzi tu tylko o zatrudnienie w firmie badawczej. Co więcej, jeśli internauta jest aktywnym respondentem, może zdecydować się na bycie ankieterem, później moderatorem wywiadów, może też zainteresować się stworzeniem własnej firmy zajmującej się badaniem rynku i opinii.


Proces badawczy nakierowany na zadowolenie

Podejmując działania nakierowane na zbadanie poziomu zadowolenia należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z czynników, które kształtują dane zjawisko. Warto zwrócić tutaj uwagę na istnienie tak bodźców pozytywnych, jak i negatywnych. Poprzez realizację badania satysfakcji pracowników można te czynniki wskazać, a co najważniejsze zbadać.

 

Realizować wspólne cele

Można ponadto powiedzieć, że podejmowane działania w dziedzinie badań satysfakcji pracowników pozytywnie wpływają na:

 • wskazanie działań, które warto wprowadzić, aby osiągnąć sukces;
 • realizację potrzeb pracowników;
 • wprowadzanie usprawnień, które są oczekiwane przez pracowników;
 • wyeliminowanie bodźców negatywnie wpływających na zadowolenie z pracy.

Jednocześnie można powiedzieć, że dzięki zbadaniu stopnia zadowolenia można osiągać cele, które będą wspólne zarówno dla pracowników, jak i firmy. Jest to możliwe dzięki właściwemu rozpoznaniu potrzeb oraz oczekiwań pracowników oraz znajomości misji danej firmy.

 

Kwestionariusz nastawiony na działanie

Jednak decydując się na realizację projektu nakierowanego na tego typu badania należy najpierw określić kryteria oddziałujące na poziom satysfakcji. W tym celu można przeprowadzić moderowane rozmowy z pracownikami danej firmy, czyli tak zwane zogniskowane wywiady grupowe. Pozwoli to na:

 • poprawną budowę kwestionariusza;
 • uwzględnienie specyficznych cech firmy w kwestionariuszu;
 • odniesienie się do pozyskanych ocen.

Przy czym zawarte w narzędziu pytania powinny odnosić się oceny postrzegania danej sytuacji z uwzględnieniem oczekiwań, a nie zaś do samej satysfakcji.

 

Satysfakcja o wielu twarzach

Odnosząc się do zadowolenia z pracy należy traktować je jako reakcję psychiczną, ale co ważne, o charakterze indywidualnym. Oznacza to, że każdy z pracowników danej firmy różni się stopniem zadowolenia z wykonywanej pracy. W związku z realizowanymi badaniami satysfakcji pracowników należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • dominujące uczucia pracownika;
 • ocena i sądy wydawane na temat własnej pracy;
 • samopoczucie i odczucia emocjonalne;
 • postawa przyjmowana wobec pracy;
 • równowaga między potrzebami pracownika i ich zaspokojeniem;
 • realizacja oczekiwań.

 

Cel: zmienić na lepsze

Reasumując można powiedzieć, iż procesy badawcze nakierowane na zrozumienie zachodzących zjawisk np. w środowisku pracy powinny odnosić się przede wszystkim do konkretnych przesłanek. Same badania satysfakcji pracowników dają szansę na rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz stanowią impuls do jej poprawy.