Tag: panel badawczy (2)

Panel do zadań specjalnych

Mówiąc o konsumentach należy podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze nastawieni są oni na ciągłe zmiany, a po drugie lubią gromadzić się w jednym miejscu.

Stąd też realizując procesy badawcze warto zwrócić uwagę na panele badawcze, które umożliwiają systematyczne zapoznawanie się z opiniami klientów. To zaś przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku marki w społeczeństwie oraz dostosowanie swojej oferty do wymagań jej odbiorców.

 

Metoda otwierająca się na nowe

Wśród największy zalet takich paneli wymienić można:

 • możliwość przeprowadzenia całego badania online;
 • obniżenie potrzebnych kosztów na realizację badania;
 • objęcie użytkowników paneli systemem motywacyjnym;
 • szybka analiza pozyskanych danych.

Wszystko to sprawia, że panel badawczy postrzegany jest jako jedno z najbardziej komfortowych narzędzi badawczych. Tym samym dają one szansę na stosunkowo szybkie i efektywne przeprowadzenie procesu, co wpłynie na osiągane wyniki i stopień realizacji celów rozwojowych.

 

Narzędzia z widokiem na przyszłość

Duży wybór narzędzi badawczych pozwala na dobranie takiej metody, która przyczyni się do wydobycie wszelkich potrzebnych informacji, a przy tym da szansę do wprowadzenia rozwiązań, które:

 • będą stanowić silną podstawę do realizacji obranych celów;
 • uwzględnią tak aktualną sytuację, jak i zmiany, które mogą mieć miejsce;
 • wpłyną na zrozumienie swojej pozycji wobec konkurencji;
 • usprawnią proces podejmowania decyzji.

 

Zalety, zalety, zalety...

Z pewnością panel badawczy jest narzędziem, które warto zastosować, jeśli:

 • odbiorcy badania będą w stanie wypełnić ankietę online;
 • zwraca się uwagę na komfort i prawdomówność badanych;
 • ważny jest krótki czas badania i jego niska cena.

W szczególności należy zwrócić uwagę na system motywacyjny, którym obejmowanie są użytkownicy paneli. Wypełniając ankiety otrzymują oni odpowiednią ilość punktów, które następnie można zamienić na konkretne nagrody.


Proces gotowy na prawdziwe wyniki
Przede wszystkim narzędzie to pokazuje jak ważne jest dobranie odpowiedniego narzędzie do celu badania, który powinien uwzględniać także grupę osób. Źle dobrane narzędzie może przyczynić się do otrzymania zafałszowanych wyników. Tak samo jest w przypadku panelu badawczego – jeśli narzędzie to zostanie zastosowane w obrębie osób, które nie posiadają odpowiednio wysokich kompetencji to wyniki niestety będą wątpliwe. Stąd tak ważny jest etap, na którym ustala się cel badania, nad którym pracuje się w ciągu całego procesu badawczego.


Realizacja celu badawczego z zastosowaniem metody CATI

Przeprowadzając procesy badawcze, warto korzystać z innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie jakości pozyskiwanych danych, a tym samym przekładają się na przedstawienie wiarygodnych wyników końcowych w postaci raportu. Jedną z takich metod jest badanie CATI, czyli wywiad telefoniczny realizowany ze wspomaganiem komputerowym.

 

Kiedy stosuje się metodę CATI?

Ankieter przeprowadzając wywiad telefoniczny metodą CATI, zyskuje narzędzie, które pozwala mu na przeprowadzenie ankiety w sposób uporządkowany i kompletny. Dzięki zastosowaniu wspomagania komputerowego niemożliwym jest przejście do kolejnego pytania bez wprowadzenia do systemu odpowiedzi podanej przez badanego. Badacze wykorzystują tę metodę, gdy:

 • chcą pozyskać respondentów w różnym przedziale wiekowym;
 • zależy im na uzyskaniu zrozumiałych odpowiedzi (objaśnionych oraz uzasadnionych);
 • chcą wyeliminować możliwość pominięcia pytania bądź np. udzielenia wymijającej odpowiedzi;
 • ważny jest dostęp do przeprowadzonych rozmów w celu ocenienia ich jakości lub ponownego wysłuchania odpowiedzi ankietowanego.

 

Mocne strony metody CATI

Badanie CATI może zostać zastosowane w różnego typu projektach badawczych. Poczynając od tych zorientowanych na opiniach odbiorców, a kończąc na badaniach świadomości marki czy pozyskiwaniu ocen odbiorców w celu stworzenie efektywnej strategii rozwojowej. CATI umożliwia stosunkowo szybkie przeprowadzenie całości badania oraz wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, co następnie przekłada się na skrócenie czasu na analizę wyników. Co więcej metoda ta umożliwia:

 • szybkie i proste skontaktowanie się z próbą badawczą,
 • przeprowadzenie rzetelnego badania wśród osób, które czują się skrępowane fizyczna obecnością ankietera,
 • dotarcie do ściśle określonej grupy odbiorców zróżnicowanej, np. pod względem miejsca zamieszkania czy wieku.

 

Metoda, która w pełni wspiera osiąganie celów badawczych

Możliwości, które wiążą się z zastosowaniem metody CATI, sprawiają, że przeprowadzane badania cieszą się wysoką jakością, zaś wprowadzone rozwiązania na podstawie pozyskanych danych przynoszą zamierzone efekty. Rzetelnie zrealizowane badania CATI pozwalają osiągnąć cel badawczy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w ankiecie m.in. pytań sprawdzających, filtrujących oraz pogłębiających odpowiedzi ankietowanych. Co więcej w badaniu tym z powodzeniem można stosować zarówno pytania zamknięte i otwarte, jak i te związane ze skalowaniem odpowiedzi.