O systemie

Mobilność
System jest dostępny na mobilnych platformach. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić, by w pełni z niego korzystać to dostęp do internetu.
Intuicyjność
Cecha ta pozwala na stosunkowo łatwe opanowanie obsługi systemu osobom o różnym poziomie wiedzy informatycznej.
Fachowa pomoc
Wsparcie techniczne specjalistów z działu IT i statystyki, gwarantuje rozwiązanie zaistniałych problemów oraz rozwianie wszelkich wątpliwości.
Walidacja
System uniemożliwia wprowadzenie danych niewłaściwych lub pominięcie odpowiedzi, która jest wymagana.
Multimedialność
W zależności od potrzeb badania, można zezwolić na wprowadzanie dowolnych treści multimedialnych.
Kontrola postępów
Moduł śledzenia postępów badania pozwala w przejrzysty sposób kontrolować pracę ankieterów.

Najnowsze artykuły

Badania rynku
Badania marketingowe w branży FMCG
FMCG to inaczej produkty szybko zbywalne, które sprzedawana są często i po dość niskich cenach. Są to m.in. artykuły spożywcze, w przypadku których...
Badania rynku
Jak wykorzystać badania CAWI w działaniach marketingowych?
Badania CAWI są przesyłane do respondentów drogą elektroniczną, dlatego jest to narzędzie z którego chętnie korzystają działy sprzedażowe oraz marketingowe...
Badania rynku
Poznanie preferencji klientów dzięki badaniom marketingowym FMCG
Branża FMCG boryka się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza obecnie, gdy zmienia się sektor dóbr konsumpcyjnych. Zwiększa się bowiem nie tylko konkurencja, ale...