Badania marketingowe. Pozycja lidera w branży

Dlaczego właściciele firm powinni prowadzić badania marketingowe? Czym one są? Warto najpierw odpowiedzieć na co mieści się pod nazwa badań marketingowych. Jest to zbiór technik, które stosuje się w celu gromadzenia informacji na temat doskonałego zrozumienia postaw i zachowań konsumentów, w celu projektowania lepszych strategii marketingowych.

 

Wysokiej jakości badania marketingowe

 

Badania rynkowe są cenne, gdyż bez nich nie byłoby możliwe rozumienie postaw i zachowań konsumenckich. Ogólne podejrzenia dotyczące konsumentów mogą nie zostać potwierdzone w trakcie badań, do których dane gromadzone są w trakcie rzetelnych badań – ilościowych lub jakościowych.

 

Skupiając się na konsumentach otrzymasz takie informacje jak:

 

  • ich cechy charakterologiczne,
  • zmienne niezależne dotyczące konsumentów – płeć, wiek, miejsce pochodzenia,
  • poziom wykształcenia,
  • zainteresowanie i hobby,
  • średnie zarobki odbiorców produktów i usług...
  • … i wiele innych cennych informacji.

 

Dzięki nim będziesz mógł elastycznie zarządzać: cenami produktów i usług, strategiami reklamowymi, promocjami i strategią ofertową, nową ofertą produktową, doborem rynków zbytu.

 

Nietrafione pomysły w zakresie marketingu często są wynikiem przeprowadzenia złej jakości badań lub amatorskich wniosków wyciąganych z pobieżnie analizowanych danych. Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo otrzymało rzetelne dane badawcze – sprawdź, efekty działań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Badania dla firm:

 

Badania marketingowe prowadzone dla firm w Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone są na wysokim poziomie. Eksperci BioStat przeprowadzili już ponad 2000 badań w branżach: FMCG, turystyce, sektorze publicznym, medycynie, farmacji, transporcie, bankowości.

 

Konsultacje z ekspertami i prowadzenie badań

 

Specjaliści BioStat® wykorzystują najlepsze, sprawdzone metody i techniki badawcze. Dzięki panelowi konsumenckiemu Badanie-Opinii z aktywnymi respondentami w liczbie 100 000 chętnie wypełniającymi kwestionariusze ankiet oraz platformą SurvGo™ pomagająca stworzyć wysokiej jakości kwestionariusze ankiet sprawia, że badania konsumentów są przeprowadzane szybko, a wyniki otrzymuje się w czasie rzeczywistym.

 

Badania marketingowe mogą także zostać przeprowadzone za sprawą tradycyjnych metod i narzędzi badawczych, tj:

 

  • ankiety telefoniczne, czyli CATI,
  • bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe, czyli PAPI,
  • ankietyzację poprzez kwestionariusz internetowy CAWI,
  • wspierane komputerowo kwestionariusze, czyli CAPI.

 

Poza wymienionymi metodami Centrum Badawczo-Rozwojowe przeprowadza także badania jakościowe oraz mieszane: Wywiady FGI i IDI oraz Analizę SWOT, desk research, studium przypadku.

 

Konsultuj swoje plany marketingowe z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Kontakt: +48 668 300 664 +48 32 42 21 707 , e-mail: biuro@biostat.com.pl

CATICAWICAPIbadania marketingowe