Program do ankiet


Program do ankiet, który pozwoli Ci poznać opinie swoich klientów
Zadowolenie Twoich klientów to kwestia, którą powinieneś potraktować priorytetowo. Jeżeli zawiedziesz ich oczekiwania, wtedy możesz się narazić na biznesową katastrofę. Klienci nie tylko odejdą do konkurencji, lecz jednocześnie podzielą się negatywną opinią ze swoimi znajomymi. Nie dopuść do tego. Stale monitoruj poziom ich satysfakcji i w porę reaguj w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu zapewnisz swojej firmie stały rozwój i wzrost osiąganych przez nią zysków

 
Dlaczego warto nawiązać z klientem dialog?
Klienci będą zdecydowanie bardziej skłonni do tego, żeby Ci zaufać, jeżeli pokażesz, że ich zadowolenie jest dla Ciebie ważne. Pytaj ich zatem systematycznie o to, czego im jeszcze brakuje, które potrzeby nie zostały w dalszym ciągu zaspokojone. Trzeba mieć na uwadze, że rozczarowany klient nie zawsze zgłosi zażalenie. Po prostu zacznie kupować w innym miejscu, a Ty nawet się o tym nie dowiesz. Zorientujesz się dopiero w momencie, kiedy osiągane przez Ciebie zyski zaczną spadać. Pamiętaj również, że niezadowolenie klientów wpływa na osłabienie wizerunku Twojej firmy. Wówczas nawet wielotysięczne inwestycje w reklamę mogą okazać się nieefektywne. Dbaj nie tylko o same produkty i ich otoczkę marketingową, lecz ponad wszystko o wysoką jakość obsługi.
 
Metody badania opinii klientów
Istnieje wiele metod badania poziomu satysfakcji klientów, niemniej najlepszym na to sposobem jest zastosowanie ilościowej ankietyzacji. Możesz skierować do nich papierowe kwestionariusze, jednak w takim przypadku narażasz się na żmudny i czasochłonny proces kodowania odpowiedzi oraz analizy danych uzyskanych na ich podstawie. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest bez wątpienia realizacja badań ankietowych z użyciem nowoczesnej aplikacji. Program do ankiet pozwala dokonać szybkich pomiarów internetowych, a wyniki badania automatycznie generują się w postaci graficznych raportów. Dzięki temu zdołasz już po kilku dniach od rozpoczęcia pomiarów uzyskać materiał gotowy do zaprezentowania na spotkaniu z przedstawicielami zarządu.

 

Aplikacja SurvGo – innowacyjne narzędzie do badania satysfakcji
W ostatnich miesiącach miało miejsce pojawienie się na rynku nowatorskiego oprogramowania do badań opinii klientów. System SurvGo – bo o nim mowa, zdążył już sobie zdobyć uznanie setek klientów. Wszystko to za sprawą jego wyjątkowo prostej, intuicyjnej obsługi. Ankietę jest w stanie bez problemu stworzyć nawet osoba, która do tej pory nie miała jeszcze jakiejkolwiek styczności z badaniami ankietowymi. Mamy także możliwość skorzystania z gotowych wzorów pytań kwestionariuszowych. Ich dostosowanie zajmie nam chwilę, po czym możemy już uruchomić pomiar w grupach swoich klientów.

 

Podsumowanie
Monitoruj zatem na bieżąco opinie swoich klientów i dbaj o to, aby ich satysfakcja znajdowała się na możliwie jak najwyższym poziomie. Nawiązanie dialogu z docelowymi odbiorcami Twojej oferty szybko przełoży się na korzyści wizerunkowe oraz wzrost lojalności klientów. Błyskawicznie zauważysz, jak osiągane przez Twoją firmę zyski ze sprzedaży rosną.

ankiety onlineprogram do ankietsystem do ankietoprogramowanie do ankiet