Poznać preferencje klientów dzięki badaniu marketingowemu herbaty

Wartość rynku herbaty w Polsce to około 2,5 mld zł. Tort do podziału jest więc naprawdę duży, przy czym konsumenci mają swoje przyzwyczajenia i preferencje w zakresie picia tego typu napojów, dlatego warto je poznać. W tym celu przeprowadza się badania marketingowe herbaty, które pozwalają uzyskać odpowiedzi na szereg pytań i tym samym tworzyć produkty dopasowane do potrzeb poszczególnych grup docelowych.

 

Jak Polacy piją herbatę?

 

Badanie marketingowe herbaty pozwala poznać przede wszystkim przyzwyczajenia klientów, jeśli chodzi o jej spożywanie. Dobrym przykładem jest tutaj analiza dokonana przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® z której wynika, że aż 90 proc. osób kupuje herbatę w torebkach. Można z tego wnioskować, że główną motywacją jest wygoda, bowiem po zaparzeniu można wyrzucić torebkę, bez konieczności radzenia sobie z pozostałymi liśćmi.

 

Bardzo istotną informacją jest również to, jaką herbatę Polacy wybierają najczęściej. Zdecydowanie jest to herbata czarna, choć dla producentów wniosek z tego płynący może być dwojaki. Inwestować w już bardzo konkurencyjny segment, czy może wysiłki przekierować na produkt z potencjałem, choć o mniejszym wolumenie sprzedaży?

 

Tym produktem z potencjałem jest w tym przypadku zielona herbata, którą spożywa około 10 proc. badanych konsumentów, przy czym notuje się wzrost tego segmentu. Przyczynę można upatrywać m.in. w świadomym trybie życia coraz większej grupy osób i fakcie, że zielona herbata uznawana jest za zdrowszą od czarnej.

 

Budowanie długofalowej strategii

 

Działalnie na rynku zawsze wymaga nie tylko krótkoterminowej, ale przede wszystkim długoterminowej strategii. Trzeba jednak budować ją w oparciu o wiarygodne dane, najlepiej pozyskane od różnych grup interesariuszy.

 

W przypadku badań marketingowych herbaty można pozyskiwać je zarówno od konsumentów (doskonała do tego celu metoda CAWI), jak i od grup eksperckich. W przypadku tych ostatnich dobrym sposobem jest np. przeprowadzenie badań fokusowych lub Indywidualnych wywiadów pogłębionych z ekspertami z branży. Łącząc takie techniki badawcze można uzyskać naprawdę użyteczne informacje, które pozwolą zbudować długofalową strategię działania.

 

Przeprowadzenie badania marketingowego herbaty można zlecić m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowemu Biostat®, które zajmie się:

 

  • opracowaniem hipotez badawczych dopasowanych do potrzeb klienta,
  • dobraniem odpowiedniej metody badawczej lub połączeniem kilku metod,
  • opracowaniem arkusza pytań,
  • dobraniem grupy docelowej,
  • sporządzeniem raportu końcowego.

 

Ważnym etapem jest zwłaszcza opracowanie hipotez badawczych, gdyż tylko odpowiednie pytania pozwolą uzyskać naprawdę interesujące wnioski z badania marketingowego herbaty.

 

Dogłębne poznanie rynku i potrzeb klientów to absolutny klucz działania w jakiejkolwiek branży. Jest to ważne zwłaszcza w sektorze spożywczym, w którym konkurencja jest naprawdę duża i nie ustaje w tworzeniu coraz to nowych produktów dopasowanych do potrzeb konsumentów. Właśnie dlatego warto też przeprowadzać badania marketingowe herbaty.