Tag: satysfakcja klientów (1)

Na co warto zwrócić uwagę projektując badanie satysfakcji klientów?

Dbając o sprawne funkcjonowanie firmy, warto w regularnych odstępach czasu przeprowadzać badania satysfakcji klientów, które pozwolą na pozyskanie rzetelnych informacji na temat faktycznej sytuacji. Dzięki takim badaniom możliwe jest podtrzymywanie pozytywnych relacje z klientami. Jednak należy pamiętać o systematycznym przeprowadzaniu tego typu badań, gdyż sama satysfakcja jest stanem dynamicznym, łatwo ulegającym zmianom.

 

Wszystko zaczyna się od dobrego planu

W trakcie projektowania procesu badawczego, warto zwrócić uwagę na takie kwestie, jak między innymi:

  • właściwe zrozumienie celu badania i postawienie odpowiednich wymagań względem realizowanego projektu;
  • dobór narzędzi badawczych dostosowanych tak do specyfiki badania (czasu, w którym ma być przeprowadzone), jak i grupy osób poddanej badaniu;
  • budowa kwestionariusza, która umożliwi wydobycie informacji o czynnikach budujących satysfakcję klientów, jak i zaniżających ją.

 

Badanie ma na celu wzmocnienie wizerunku firmy

Rozmowa przeprowadzona z klientem w ramach realizacji badania ma wzbudzać w nim pozytywne odczucia wspierające relacje. W tym celu można ankietowanym także wręczać upominki bądź nagrody np. w postaci kodów rabatowych, które z pewnością ocieplą wizerunek firmy. Jednak, aby to było możliwe należy wybrać taką metodę, która będzie odpowiadać oczekiwaniom tak badających, jak i badanych. W tym celu warto skorzystać z aplikacji SurvGo, która to jest wyjątkowym narzędziem do realizacji różnego typu badań.

 

W procesie badawczym warto stosować innowacyjne rozwiązania

Dzięki zastosowaniu oprogramowania SurvGo w procesie badawczym, możliwym jest przeprowadzenie procesów badawczych, cieszących się efektywnością. Skuteczność realizowanych projektów jest wspierana poprzez takie funkcje, jak:

  • zastosowanie modułu statystyk umożliwiających bieżące śledzenie postępów badania;
  • porównywanie poszczególnych wskaźników z badaniami już zrealizowanymi;
  • możliwość prowadzenie badań cyklicznych i porównywania ich wyników;
  • udostępnienie gotowych szablonów ankiet oraz możliwość personalizacji kwestionariuszy z wykorzystaniem pytań otwartych, zamkniętych, pola wyboru jednokrotnego lub wielokrotnego, suwaki, listy wyborów.

Warto również zauważyć, że takie rozwiązanie odpowiada za zminimalizowanie kosztów i czasu potrzebnego na realizację badania, a w szczególności interpretację wyników.