Tag: idealny pracownik (1)

Sposób na szybką reorganizację

Powiew nowego

Zmiany w przedsiębiorstwach, podobnie jak w życiu codziennym, powinny być traktowane jako szansa. Przede wszystkim mamy wówczas możliwość poprawienia rzeczy, które dotąd nie funkcjonowały jak należy. Jednym z istotniejszych kroków, które w tym celu może przedsięwziąć zarząd firmy jest reorganizacja kadrowa. Jak sprawnie i szybko przeprowadzić tego typu zmiany, aby były one korzystne?

 

Badania i testy

Jako, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, jednym z najlepszych sposobów działania są regularne badania kompetencji przeprowadzane wśród pracowników. Z ich pomocą nie tylko poznajemy umiejętności i zdolności zatrudnionych przez nas osób, ale także cechy osobowościowe. W ten sposób możemy zdiagnozować:

  • Zdolność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu
  • Poziom zadowolenia z pracy i realizowania się na obecnym stanowisku
  • Umiejętność rozwiązywania problemów, dzięki czemu z łatwością możemy przydzielić ich do odpowiednich zadań w zespole
  • Wartości wyznawane przez pracowników, co pozwala na skuteczną motywację

Kompetencje i możliwości

Dzięki odpowiednim programom samo przeprowadzenie badania kompetencji okazuje się prostą sprawą. Z łatwością możemy dostosować testy do stanowisk oraz poszukiwać wśród pracowników charakterystycznych zestawów cech, które interesują nas przy planowanych zmianach. Na odpowiednie kompetencje składa się szereg czynników decydujących o jakości wykonywanej pracy. Dzięki danym na temat umiejętności merytorycznych i cech osobowościowych pracowników, wszystkie zmiany jakie przeprowadzimy będą miały solidną podstawę merytoryczną.

 

Szkolenia, treningi i coaching

Badania kompetencji służą również do sprawdzania potrzeb szkoleniowych wśród pracowników. Dzięki temu możemy przerzucić koszty rozwoju pracowników z miejsc, gdzie nic by to nie dało, do miejsc, gdzie uzupełniona w ten sposób wiedza przyczyni się do rozwoju firmy. Dodatkowo, monitorując samopoczucie pracowników możemy zaproponować im warsztaty coachingowe w newralgicznych momentach, przywracając odpowiednie zaangażowanie w pracę i zapobiegając zawodowemu wypaleniu. Mając stały dostęp do informacji na temat wartości szczególnie istotnych dla pracowników możemy także pomyśleć o skutecznym sposobie premiowania i wynagradzania.

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Badania kompetencji pozwalają znacznie skuteczniej monitorować przedsiębiorstwo. Przekuwają poszczególne dane o pracownikach w czytelne wyniki, które pozwolą nam sprawnie działać. Z łatwością dostrzeżemy potencjał tworzących się zespołów. Badania będą również stanowiły podstawę dla ewaluacji, zwłaszcza pracujących nad projektami zespołów specjalistów. Z takimi danymi będzie możliwe sprawdzenie, na ile zrealizowany projekt wpisywał się w profil przedsiębiorstwa i czy wspiera jego rozwój. Zarządzając firmą poprzez organizację odpowiednich zespołów do poszczególnych zadań możemy sprawić, że zmiany będą częstsze, a jednocześnie bardziej owocne i nie naruszające poziomu zaangażowania pracowników. Takie podnoszenie mobilności pozwala pracownikom na czerpanie doświadczenia z różnych źródeł i stanowi dla nich zachętę do dalszych działań. Najefektywniejsze dla rozwoju firmy są osoby, które angażują się w przedsiębiorstwo i są świadome własnych celów oraz kompetencji.