Tag: aplikacja do ankietyzacji (1)

Realizacja celu badawczego z zastosowaniem metody CATI

Przeprowadzając procesy badawcze, warto korzystać z innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie jakości pozyskiwanych danych, a tym samym przekładają się na przedstawienie wiarygodnych wyników końcowych w postaci raportu. Jedną z takich metod jest badanie CATI, czyli wywiad telefoniczny realizowany ze wspomaganiem komputerowym.

 

Kiedy stosuje się metodę CATI?

Ankieter przeprowadzając wywiad telefoniczny metodą CATI, zyskuje narzędzie, które pozwala mu na przeprowadzenie ankiety w sposób uporządkowany i kompletny. Dzięki zastosowaniu wspomagania komputerowego niemożliwym jest przejście do kolejnego pytania bez wprowadzenia do systemu odpowiedzi podanej przez badanego. Badacze wykorzystują tę metodę, gdy:

  • chcą pozyskać respondentów w różnym przedziale wiekowym;
  • zależy im na uzyskaniu zrozumiałych odpowiedzi (objaśnionych oraz uzasadnionych);
  • chcą wyeliminować możliwość pominięcia pytania bądź np. udzielenia wymijającej odpowiedzi;
  • ważny jest dostęp do przeprowadzonych rozmów w celu ocenienia ich jakości lub ponownego wysłuchania odpowiedzi ankietowanego.

 

Mocne strony metody CATI

Badanie CATI może zostać zastosowane w różnego typu projektach badawczych. Poczynając od tych zorientowanych na opiniach odbiorców, a kończąc na badaniach świadomości marki czy pozyskiwaniu ocen odbiorców w celu stworzenie efektywnej strategii rozwojowej. CATI umożliwia stosunkowo szybkie przeprowadzenie całości badania oraz wprowadzania pozyskanych odpowiedzi bezpośrednio do systemu, co następnie przekłada się na skrócenie czasu na analizę wyników. Co więcej metoda ta umożliwia:

  • szybkie i proste skontaktowanie się z próbą badawczą,
  • przeprowadzenie rzetelnego badania wśród osób, które czują się skrępowane fizyczna obecnością ankietera,
  • dotarcie do ściśle określonej grupy odbiorców zróżnicowanej, np. pod względem miejsca zamieszkania czy wieku.

 

Metoda, która w pełni wspiera osiąganie celów badawczych

Możliwości, które wiążą się z zastosowaniem metody CATI, sprawiają, że przeprowadzane badania cieszą się wysoką jakością, zaś wprowadzone rozwiązania na podstawie pozyskanych danych przynoszą zamierzone efekty. Rzetelnie zrealizowane badania CATI pozwalają osiągnąć cel badawczy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w ankiecie m.in. pytań sprawdzających, filtrujących oraz pogłębiających odpowiedzi ankietowanych. Co więcej w badaniu tym z powodzeniem można stosować zarówno pytania zamknięte i otwarte, jak i te związane ze skalowaniem odpowiedzi.